Đối thoại với Chi hội doanh nghiệp Thành phố

Ngày 09 tháng 10 năm 2021

Ngày 8/10, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị đối thoại với 50 doanh nghiệp thuộc Chi hội Doanh nghiệp Thành phố.Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp.


Thành phố hiện có 67 doanh nghiệp, 1 HTX, gần 600 hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy phép kinh doanh, với vốn đăng ký hơn 910 tỷ đồng. Đồng hành với các doanh nghiệp, Thành phố đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, với 13 nội dung. Đến nay, đã giải quyết xong 8 nội dung, còn 5 nội dung đang giải quyết. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đã hỗ trợ 24.122 đối tượng, kinh phí 10,7 tỷ đồng; thực hiện chính sách giãn, gia hạn nộp thuế cho 129 doanh nghiệp, số tiền gia hạn 15,96 tỷ đồng; phân bổ, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, đã chốt khối lượng hoàn thành để thanh toán, chia sẻ những khó khăn cùng doanh nghiệp...Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chuyển trao Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 6 cá nhân.


Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị Thành phố tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực chính sách thuế, hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19... Lãnh đạo Thành phố đã tiếp thu các ý kiến và sớm có phương án tháo gỡ cho các doanh nghiệp.Chi hội Doanh nghiệp thành phố chuyển trao tiền ủng hộ phòng chống Covid-19 cho huyện Phù Yên. 


Nhân dịp này, Chi hội doanh nghiệp Thành phố và UBND Thành phố đã hỗ trợ 200 triệu đồng hỗ trợ các huyện Phù Yên và Vân Hồ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tìm kiếm theo ngày