Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ

Ngày 04 tháng 07 năm 2018

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các chi bộ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.


 

Buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Na Lêm, xã Viêng Lán (Yên Châu).

 

Ban Tổ chức tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đối chiếu sổ ghi nghị quyết cuộc họp giữa chi bộ, đảng bộ cơ sở với cấp ủy cấp trên định kỳ 6 tháng/lần; chỉ đạo in, phát hành 5.422 cuốn sổ nghị quyết, nhiệm kỳ 2010-2015 và in 5.600 cuốn sổ nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 giúp các chi bộ, đảng bộ ghi biên bản, nội dung các cuộc họp và sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ mới, tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát và đối chiếu định kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.


Các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị khóa XI, XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đánh giá, nội dung sinh hoạt của các chi bộ đã từng bước có sự đổi mới, một số chi bộ sinh hoạt chuyên đề đã đi sâu thảo luận những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; việc triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; phát triển đảng viên ở những cơ sở ít đảng viên, chưa có chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thể hiện rõ trong hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của chi bộ. Hầu hết các đảng viên đều gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Tuy nhiên, hiện một số chi bộ sinh hoạt chưa đúng định kỳ, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chưa chuẩn bị kỹ; bí thư chi bộ còn lúng túng trong việc điều hành, nhất là các bí thư trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm; một số cấp ủy chậm thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tính lãnh đạo, tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ nét. Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra nhưng không được thảo luận kỹ, kết luận không rõ ràng; nhiều đảng viên trẻ chỉ biết lắng nghe và đồng ý theo ý kiến người chủ trì. Công tác quản lý đảng viên gặp nhiều vướng mắc, nhất là đối với đảng viên trẻ được kết nạp tại bản, tiểu khu, tổ dân phố vì đi làm kinh tế xa địa phương, do đó tham gia sinh hoạt chi bộ không thường xuyên...


Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Do vậy, chi ủy chi bộ cần bám sát tình hình thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Cần phát huy dân chủ trong sinh hoạt, thảo luận ở chi bộ; chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đảng viên, trả lời những chất vấn của đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên; cấp ủy cấp trên cần cử cán bộ, cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để động viên, khuyến khích, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời cũng nắm chắc chất lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ đạo kịp thời...


Việc thực hiện đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ sẽ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác; đảm bảo việc sinh hoạt của chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của công tác Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới.

Tìm kiếm theo ngày