Đổi mới công tác cán bộ khóa XII

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

(Tiếp theo và hết)

 

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

Ảnh: PV

 

Không còn “hạ cánh an toàn”

 

Với tinh thần thẳng thắn, dũng cảm nhận diện rõ hạn chế, yếu kém, quyết tâm khắc phục một cách toàn diện, triệt để; đảm bảo thận trọng, khách quan nhưng quyết liệt, công minh, “xử một người để cứu nhiều người”... 5 năm qua, công tác cán bộ của Đảng đã thực sự thay đổi cả về lượng và về chất, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cao đã không ngừng được củng cố, tăng cường.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cụm từ “hạ cánh an toàn” không còn là bùa ngải của những đối tượng xấu sau khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Việc xử lý cán bộ vi phạm giờ đây không còn vùng cấm, nhiều sai phạm của quá khứ gây hậu quả nghiêm trọng đều được xem xét, xử lý, xét xử như những công dân bình thường. Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

 

Lâu nay, trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, trong nhân dân lại rộ lên những câu chuyện hoài nghi về việc “chạy chọt”, “sắp xếp” ghế anh, ghế tôi. Tuy nhiên, kỳ đại hội này, công tác nhân sự là một điểm sáng nhất trong công tác cán bộ của Đảng.

 

Son sắt niềm tin của nhân dân vào Đảng

 

Đầu tiên, đó là công tác đánh giá cán bộ đã cụ thể hơn, mang tính định lượng nhiều hơn với thước đo bằng bộ tiêu chí chức danh rõ ràng hơn cho từng vị trí cán bộ cấp cao cho đến cấp cơ sở. Bên cạnh đó, sau cả một nhiệm kỳ thực hiện việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cán bộ ở nhiều địa phương đã tạo ra bước đột phá về tư duy lựa chọn người tài. Nguồn nhân lực để lựa chọn đưa vào quy hoạch giờ đây cũng dồi dào hơn, chất lượng hơn. Công tác quy hoạch vừa đảm bảo “mở”, “động” nhưng hết sức chặt chẽ, đảm bảo quy trình. Với cách làm này, những thành phần cơ hội sẽ bị nhận diện và loại bỏ ngay từ đầu.

 

Điểm nổi bật tiếp theo, đó là, để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Đảng ta ban hành nhiều quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý là BCH Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Cấp ủy các cấp căn cứ vào định hướng của Trung ương, ban hành quy định chi tiết, phù hợp với điều kiện của cấp mình. Kết quả cho thấy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở đã được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường, pháp luật của Nhà nước được đề cao, nhất là đối với người đứng đầu, vị trí càng cao càng phải gương mẫu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

 

Đặc biệt, sau 5 năm kiên trì khắc phục hạn chế, khuyết điểm và đổi mới, kỳ đại hội Đảng các cấp đã cho chúng ta nhận những hoa thơm, trái ngọt về công tác xây dựng Đảng. Đánh giá tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương. Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước...

 

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, tiến bộ, các quy trình ngày càng đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn, nhờ đó mà chất lượng của công tác cán bộ cũng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

 

Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng và được tiến hành thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mong muốn nhất là tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng suốt lựa chọn được đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, vừa có cả đức và tài để gánh vác trọng trách xây dựng đất nước hưng thịnh, hùng cường

Tìm kiếm theo ngày