Đoàn kiểm tra BCĐ thực hiện Đề án 61 Trung ương làm việc với huyện Thuận Châu

Ngày 04 tháng 10 năm 2018

Ngày 4/10, tại xã Chiềng Pha (Thuận Châu), Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo 61 Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Thuận Châu.Đoàn kiểm tra thăm và kiểm tra mô hình nuôi bò nhốt chuồng tại bản Nà Heo, xã Chiềng Pha (Thuận Châu).


Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 61 tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo huyện Thuận Châu.


Những năm qua, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân hoạt động. Tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) huyện Thuận Châu đến nay đạt trên 7,2 tỷ đồng. Từ nguồn QHTND, đã giúp 234 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn đầu tư cho 32 dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Các hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật được chú trọng. Xuất hiện nhiều hội viên nông dân điển hình sáng tạo trong phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Thuận Châu trong việc triển khai, thực hiện Đề án 61. Đề nghị, huyện cần quan tâm đến các hộ nông dân cận nghèo, chú trọng đào tạo nghề cho nông dân; thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển QHTND, phát huy vai trò chủ thể của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới.


Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi thăm và kiểm tra mô hình nuôi bò nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại bản Hưng Nhân, bản Nà Heo, xã Chiềng Pha.

Tìm kiếm theo ngày