Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Quỹ bảo trì đường bộ giai đoạn 2013-2018

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Tiếp tục chương trình làm việc của Đoàn Giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh, ngày 29/3, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2013-2018.Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La.


Dự buổi giám sát có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La.


Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trực thuộc UBND tỉnh Sơn La theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong 6 năm (2013-2018), Hội đồng quản lý Quỹ đã tuyên truyền, vận động, đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện đúng hợp đồng ủy thác và quy định của Nhà nước, với tổng kinh phí huy động được là 852.521 triệu đồng của 53 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, sau khi trừ các khoản kinh phí được trích theo quy định, Quỹ đã chi ủy thác cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng 625.403 triệu đồng cho trên 43.000 chủ rừng. Công tác kế toán, báo cáo thống kê, hạch toán, đối chiếu các nhiệm vụ phát sinh được thực hiện đúng các quy định của pháp luật...


Đối với Quỹ bảo trì đường bộ, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý, trong 6 năm (2013-2018) được giao nhiệm vụ quản lý và phân bổ trên 358.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh cho các địa phương thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bộ do huyện quản lý, Quỹ đã tổ chức đánh giá, rà soát tình trạng hệ thống đường giao thông để xây dựng khung giá bảo dưỡng đường bộ và các định mức chi phí, từ đó lập kế hoạch bảo dưỡng trình các sở, ngành thẩm định, tham mưu cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện bảo dưỡng đường bộ hàng năm. Tuy nhiên, nguồn thu còn hạn chế, công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra chưa được cân đối nên nhiều đoạn đường đã và đang xuống cấp...

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Quàng Văn Hương để nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục có giải pháp cân đối mức thu, chi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, làm rõ những sai phạm trong công tác quản lý, chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng phương án phát huy hiệu quả kinh tế từ trồng rừng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với Quỹ bảo trì đường bộ, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng định mức, kinh phí phân bổ phù hợp cho việc bảo trì đường bộ tại các địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ... 

Tìm kiếm theo ngày