Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Giôn

Ngày 01 tháng 07 năm 2019

Ngày 1/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV tại xã Nậm Giôn, huyện Mường La. Cùng dự cuộc tiếp xúc có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Mường La.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nậm Giôn (Mường La).


Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo xã Nậm Giôn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp và kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương về các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La.Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh trao đổi với cử tri xã Nậm Giôn (Mường La).


Cử tri xã Nậm Giôn kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Cử tri xã Nậm Giôn kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình cơ sở hạ tầng tại các điểm tái định cư; bố trí, sắp xếp ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ mới phát sinh thuộc điểm tái định cư thủy điện Sơn La do thiếu đất sản xuất; đầu tư, xây dựng nhà văn hóa bản Pá Hợp; bê tông hóa đường liên bản Huổi Sản - Huổi Pươi, bản Púng Ngùa - Nặm Cừm, bản Huổi Tao - Huổi Hốc, Đen Đin; đầu tư trạm phát truyền hình để phủ sóng truyền hình Việt Nam cho nhân dân; quan tâm, bố trí, sắp xếp việc làm cho sinh viên thuộc đối tượng hệ cử tuyển tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm…


Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Tìm kiếm theo ngày