Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV

Ngày 05 tháng 05 năm 2020

Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV bằng hình thức trực tuyến.

 

 

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hành chính tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 11 huyện trên địa bàn tỉnh. 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, củng cố chính quyền của tỉnh 4 tháng đầu năm 2020 và một số đề xuất kiến nghị của tỉnh với Trung ương. Trong 4 tháng năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; tăng cường các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế chính sách HĐND tỉnh đã ban hành, thúc đẩy phát triển kinh tế; xây dựng và tập trung các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý I, quý II/2020 gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định thị trường và ổn định đời sống nhân dân trong tình hình dịch bệnh...

 

Tỉnh Sơn La đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản; gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với  hàng hóa, dịch vụ thuộc các lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19; quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025...Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ tám đến nay.

 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; thông báo về hình thức tổ chức Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các huyện, Thành phố tiếp tục lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, góp phần đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

 

Tìm kiếm theo ngày