Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Ban

Ngày 09 tháng 05 năm 2019

Ngày 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại xã Phiêng Ban (Bắc Yên).Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại xã Phiêng Ban.


Cùng đi có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các phòng, ban của huyện Bắc Yên.


Sau khi nghe đại diện UBND xã Phiêng Ban báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong 4 tháng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II, đồng chí Đinh Công Sỹ đã thông báo tới cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và báo cáo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương về kiến nghị, phản ánh của cử tri.Cử tri xã Phiêng Ban nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri.


Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Phiêng Ban đã kiến nghị: Nâng cấp rải Asphalt quốc lộ 37 từ Suối Bạ đến Suối Sập khu Mòn, bản Tân Ban, xã Phiêng Ban; nâng cấp cầu cống qua đường Suối Pao, Suối Ún, Suối Lào Lay tại bản Tân Ban, xã Phiêng Ban; đẩy nhanh tiến độ kéo điện lưới Quốc gia cho 7 bản xã Phiêng Ban; dạy nghề dệt may, da giầy cho học sinh THCS của xã; làm rõ ranh giới đất sản xuất nông nghiệp giữa bản Hý và xã Hồng Ngài...


Đồng chí Đinh Công Sỹ đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tìm kiếm theo ngày