Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7

Ngày 01 tháng 07 năm 2019

Ngày 1/7, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 7.


Tại buổi tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp bà Nguyễn Thị Duyên, tổ 4, phường Tô Hiệu và các ông: Lèo Văn Lực; Tòng Văn Hồng; Hoàng Văn Bình, đại diện cho 14 hộ dân bản Cá, phường Chiềng An (Thành phố) phản ánh một số vấn đề về tranh chấp quyền sử dụng đất, việc trả đất và công tác đền bù đất đối với một số doanh nghiệp, công ty trên địa bàn Thành phố...Cơ quan chức năng giải đáp các ý kiến, thắc mắc của công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7.


Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Quàng Văn Hương và đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh, Thành phố đã tiếp thu và giải đáp những ý kiến phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tìm kiếm theo ngày