Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6

Ngày 27 tháng 06 năm 2018

Ngày 27/6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp công dân định kỳ tháng 6.


 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6


Tại buổi tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp ông Tạ Quang Trường, đại diện cho 10 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trường Đại học Tây Bắc, bản Dửn, xã Chiềng Ngần (Thành phố), đề nghị Ban Quản lý dự án và đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Đại học Tây Bắc và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những quyền lợi và chế độ cho 10 hộ dân có liên quan đến việc thu hồi đất và áp giá đền bù còn chưa đúng, chưa đủ theo quy định.


Sau khi nghe ý kiến, phản ánh của công dân, đại diện Thành phố đã báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của công dân với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo đó, về kiến nghị đơn giá bền bù đất, tài sản trên đất thấp, sau khi rà soát giá trị bồi thường về đất đai, cây cối hoa màu, tài sản và các khoản hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi thì các hộ đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng chế độ, chính sách, đơn giá quy định tại thời điểm thu hồi đất. Ngày 26/1/2018, Thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã Chiềng Ngần, cấp ủy, chính quyền bản Dửn và Trường Đại học Tây Bắc kiểm tra rà soát trong 10 hộ gia đình bị thu hồi đất ở thì 2 hộ đề nghị TĐC tại chỗ (chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở) và đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở; 8 hộ đề nghị bố trí đất tái định cư và giá đất nộp tiền sử dụng đất khi giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của UBND tỉnh tại thời điểm thu hồi đất. Tiếp đó, ngày 28/3/2018  Thành phố đã có tờ trình số 114 gửi UBND Tỉnh và các sở, ngành chức năng, trong đó, nêu rõ hướng và đề xuất phương án giải quyết nội dung kiến nghị của các hộ.


Phát biểu tại cuộc tiếp công dân, đồng chí Quàng Văn Hương đề nghị Thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Ngần rà soát lại kế hoạch thực hiện quy trình giải quyết kiến nghị của công dân; trong quá trình thực hiện cần có sự thông tin, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, sớm giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Tìm kiếm theo ngày