Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ngày 28/11, Đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 11. Dự cuộc tiếp công dân có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện UBND thành phố và huyện Thuận Châu.Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11.


Tại cuộc tiếp công dân, Đoàn ĐBQH đã tiếp nhận kiến nghị của công dân Lưu Chính Ủy, tổ 2, phường Chiềng Sinh kiến nghị về việc thanh toán tiền đền bù đất ở của gia đình để nhường đất cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 vào thời điểm 2003; việc bố trí điểm tái định cư cho gia đình. Tiếp bà Lê Thị Vinh, tiểu khu 17, Thị trấn Thuận Châu kiến nghị nội dung: Bồi thường việc nhường đất phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn qua Thị trấn Thuận Châu vào thời điểm năm 2008.Công dân kiến nghị ý kiến tại cuộc tiếp công dân.


Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đinh Công Sỹ đã tiếp thu, trả lời một số kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền, đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có văn bản trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.


Tìm kiếm theo ngày