Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Sơn La

Ngày 08 tháng 10 năm 2020

Ngày 8/10 đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và đoàn công tác đã làm việc với Công ty Điện lực Sơn La, trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Sơn La.


Theo báo cáo, hiện nay Công ty đang kinh doanh bán điện cho hơn 312.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh; sản lượng điện trong 9 tháng qua đạt trên 469 triệu kWh; tổn thất điện năng giảm 0,86% so với cùng kỳ; giá bán điện bình quân 1.838,26đ/kWh; thực hiện tốt việc hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đến 15/7/2020, Công ty đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho tất cả các khách hàng sử dụng điện thuộc đối tượng hỗ trợ giảm giá do COVID với số tiền gần 27 tỷ đồng... 


Tại cuộc làm việc, Công ty kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp chính quyền trên địa bàn chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp tích cực với ngành Điện trong việc vận động, tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khách hàng dùng điện về việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; công tác giải phóng hành lang và đầu tư, cải tạo lưới điện sau tiếp nhận, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện 0,4kV...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận các kiến nghị của Công ty Điện lực Sơn La; đồng thời, mong muốn Công ty tiếp tục nỗ lực phát triển mạng lưới để đạt mục tiêu đến hết năm 2020, tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 97,5%...


Ngọc Diệp (CTV)

Tìm kiếm theo ngày