Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát tình hình đầu tư các dự án thuỷ điện tại huyện Mường La và Thuận Châu

Ngày 11 tháng 09 năm 2019

Ngày 11/9, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát về tình hình đầu tư các dự án thuỷ điện giai đoạn 2011-2018 tại huyện Mường La và Thuận Châu. Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình đầu tư

các dự án thủy điện vừa và nhỏ giai đoạn 2011 - 2018 trên địa bàn huyện Thuận Châu.


Tại cuộc khảo sát, lãnh đạo huyện Mường La và Thuận Châu đã báo cáo tình hình đầu tư xây dựng và hoạt động của các công trình, dự án thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn. Theo đó, huyện Mường La hiện có 19 dự án thủy điện vừa và nhỏ, trong đó có 14 dự án đã hoàn thành và phát điện, 4 dự án đang thi công, 1 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; tổng số diện tích đất sử dụng cho các dự án thủy điện vừa và nhỏ là 464,2 ha, bao gồm: 19,2 ha đất lúa nước, 123,8 ha đất nông nghiệp khác, 206,8 ha đất rừng phòng hộ, 73,4 ha đất lâm nghiệp khác và 0,99 ha đất ở…Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khảo sát thực tế công trường Dự án thủy điện Chiềng Muôn,

xã Chiềng Muôn (Mường La).


Huyện Thuận Châu hiện có 3 dự án thủy điện đã hoàn thành phát điện, 1 dự án đang thi công, 6 dự án đang thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh Sơn La. Tổng số diện tích đất thu hồi để thực hiện các dự án thủy điện tính đến ngày 30/7/2019 là 94,47 ha của 440 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 28 ha đất trồng lúa; 14,1 ha đất nông nghiệp khác; 5 ha đất rừng; 0,98 ha đất ở, còn lại là đất khác. Đến năm 2018, tổng sản lượng điện của 3 nhà máy thủy điện nhỏ đang vận hành phát điện trên địa bàn cung cấp vào lưới điện quốc gia là 70 triệu Kwh, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo an ninh năng l ượng quốc gia; các dự án đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 60 tỷ đồng thông qua thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng.


Sau khi khảo sát thực tế tại Dự án thủy điện Chiềng Muôn do Công ty cổ phần Năng lượng DTK đầu tư xây dựng tại xã Chiềng Muôn (Mường La), Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng tại xã Chiềng Ngàm (Thuận Châu) và làm việc với lãnh đạo 2 huyện Mường La và Thuận Châu, đồng chí Quàng Văn Hương đánh giá cao những đóng góp của các nhà máy thủy điện đối với ngân sách và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, xã, các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo sinh kế cho người dân vùng bị ảnh hưởng, xây dựng phương án phát triển lâm nghiệp bền vững vùng thủy điện; quan tâm việc bảo vệ môi trường, xả lũ đúng quy định, tránh việc gây thiệt hại tài sản người dân vùng hạ lưu. Đối với các dự án thủy điện đang đầu tư xây dựng, cần quan tâm đến việc đánh giá tác động của môi trường, xử lý chất thải, vật liệu thải từ công trình, khắc phục hệ thống đường giao thông bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng nhà máy, trồng bù rừng...


Tìm kiếm theo ngày