Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào một số Dự án Luật

Ngày 06 tháng 09 năm 2019

Ngày 6/9, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ảnh: Lam Giang.


Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo HĐND một số huyện và thành phố.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về sự cần thiết sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, với những nội dung: Khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính; quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ... Đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu đã tham gia ý kiến về: Phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương; xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã, phường, thị trấn loại III có một Phó Chủ tịch...


Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đánh giá cao những ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của các đại biểu dự Hội nghị; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện một số huyện, thành phố.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ảnh: Duy Tùng.


Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chính lý, hoàn thiện dự thảo Luật.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó, tập trung vào các nội dung, như: Phân loại đánh giá cán bộ, phân loại đánh giá công chức, viên chức; các hình thức kỷ luật đối với công chức, xử lý đối với cán bộ công chức khi có vi phạm mà đã thôi việc hoặc nghỉ hưu; chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức; các loại hợp đồng làm việc; chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ…
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan, đơn vị. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, chỉnh lý để hoàn thiện các dự án Luật đảm bảo sát thực tiễn và tính pháp lý.


Tìm kiếm theo ngày