Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ngày 3/10, đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).


Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến lần này có 17 chương, 221 điều, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.


Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí tán thành việc cần thiết phải sửa đổi Bộ luật Lao động cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật liên quan cũng như tình hình thực tế. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến về: Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động và chính sách đối với lao động nữ; quyền của thanh tra viên lao động; đổi mới quản lý nhà nước về lao động; tiền lương, tiền công phù hợp với từng vị trí lao động; mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm; vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong thương lượng tập thể; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; giải quyết tranh chấp lao động; các điều kiện đảm bảo hoạt động của tổ chức Công đoàn...


Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đinh Công Sỹ ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, chỉnh lý để hoàn thiện Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đảm bảo sát thực tiễn và tính pháp lý.

Tìm kiếm theo ngày