Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào các Dự án luật

Ngày 12 tháng 09 năm 2019

Ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành chức năng của tỉnh.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

của công dân Việt Nam và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).


Dự án Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương, 52 điều. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các nội dung chủ yếu, như: Nguyên tắc xuất nhập cảnh; những hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân; thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh; đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cấp hộ chiếu phổ thông; cấp giấy thông hành; quy định chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh; hủy, thu hồi, khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu; điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh một số câu, từ của dự thảo Luật cho phù hợp và đảm bảo tính chặt chẽ.


Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), gồm 8 chương, 50 điều. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các nội dung: Những quy định chung; nhiệm vụ của dân quân tự vệ; đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, quản lý dân quân tự vệ; thành phần của dân quân tự vệ; độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình; tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu vào các dự án Luật, đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp, tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉnh lý để hoàn thiện các dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Tìm kiếm theo ngày