Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019

Ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ngày 6/1, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát tại huyện Vân Hồ về việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019. Dự cuộc giám sát có đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Trạm Y tế xã Mường Men (Vân Hồ).


Hiện nay, huyện Vân Hồ có 14 trạm y tế xã, với 75 biên chế, 122/124 bản có nhân viên y tế bản; 18 cơ sở y dược ngoài công lập, 1 phòng phám chuyên khoa răng hàm mặt. 9/14 xã có bác sỹ; 9 trạm đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 100% nhân viên y tế bản, tiểu khu trên địa bàn được đào tạo chuyên môn; hơn 70% dân số trên địa bàn được quản lý, theo dõi sức khỏe. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai hiệu quả... Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng của các trạm y tế chưa đồng bộ, một số trạm đã xuống cấp; kinh phí chi cho hoạt động của các chương trình mục tiêu về y tế còn thiếu; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở chưa đồng đều; nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chữa bệnh còn hạn chế... nên công tác chăm sóc sức khỏe còn gặp khó khăn.


Tại cuộc giám sát, Đoàn đại biểu đã tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị của huyện Vân Hồ về công tác y tế. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát "Việc thực hiện chính sách xây dựng

và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019”.


Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội đã có cuộc làm việc với Trạm Y tế xã Mường Men và Trạm Y tế xã Lóng Luông về công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực. Các trạm  y tế đã kiến nghị với Đoàn và các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ chi thường xuyên; bổ sung biên chế; cấp kinh phí để đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất; cấp các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh cho người dân... 

Tìm kiếm theo ngày