Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2017-2019

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ngày 7/1, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát tại huyện Mai Sơn về việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019.

Tham gia cuộc giám sát có đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển

mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019 tại huyện Mai Sơn.

 

Hiện nay, hệ thống y tế của huyện Mai Sơn gồm có: 1 phòng y tế huyện trực thuộc UBND huyện; 1 trung tâm y tế huyện; 1 bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện Phổi tỉnh; 22 trạm y tế xã, thị trấn; 396/402 bản có nhân viên y tế hoạt động; 21/22 trạm y tế xã có bác sỹ; 21 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; hơn 80% dân số trên địa bàn được quản lý, theo dõi sức khỏe; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hơn 98%.... Hiện nay, cơ sở hạ tầng của các trạm y tế chưa đồng bộ, một số trạm đã xuống cấp; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở chưa đồng đều; nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chữa bệnh hạn chế... 

 

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Trạm Y tế xã Cò Nòi (Mai Sơn).

 

Tại cuộc giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị của huyện Mai Sơn về công tác y tế như: Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chi trả các chế độ chính sách phụ cấp.... Đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

 


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn.

 

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Cò Nòi  và Trạm Y tế xã Tà Hộc về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực... Các đơn vị đã kiến nghị với Đoàn và các cấp có thẩm quyền xem xét tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị sử dụng trong khám, chữa bệnh cho y tế cơ sở; đầu tư kinh phí tu sửa, nâng cấp các hạng mục trụ sở làm việc của các đơn vị y tế từ huyện đến xã; có cơ chế phù hợp để khuyến khích nhân viên y tế học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn có chất lượng cao trong tỉnh, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Tìm kiếm theo ngày