Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2017-2019

Ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ngày 8/1, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc giám sát việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh.


 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở

trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh.


Dự cuộc giám sát có các đồng chí: Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát; Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện UBND các huyện, Thành phố.


Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2017-2019. Sau 3 năm triển khai thực hiện, hệ thống tổ chức bộ máy mạng lưới y tế cơ sở được đổi mới; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp; triển khai đầy đủ các chính sách đãi ngộ của Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ y tế; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, hạn chế tình trạng chuyển tuyến, giảm chi phí cho người bệnh, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện... Đến nay, toàn tỉnh có 12 trung tâm y tế, 11 bệnh viện đa khoa huyện (5 bệnh viện hạng II, 6 bệnh viện hạng III); 204/204 xã có trạm y tế đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; trên 85% số trạm y tế có bác sỹ làm việc; 98,15% tổ, bản, tiểu khu có nhân viên y tế; 145/204 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 911 cơ sở hành nghề dược tư nhân; 243 cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, góp phần giảm quá tải cho hệ thống y tế công lập... Năm 2019, tỉnh ta được công nhận loại trừ bệnh sốt rét quy mô tuyến tỉnh.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn: Chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, thiếu bác sĩ, cán bộ có trình độ sau đại học, chuyên khoa sâu; hệ thống thông tin y tế thiếu, không đồng bộ, thiếu trang thiết bị y tế, thiếu nguồn lực để bảo dưỡng, duy trì hoạt động thường xuyên các trang thiết bị. Trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã thiếu kinh phí đầu tư, nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế...


Tại cuộc giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2017-2019 tại huyện Vân Hồ và Mai Sơn; kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở; khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế...


Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị UBND tỉnh rà soát các mục tiêu của việc thực hiện chính sách; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ y tế tuyến cơ sở; làm rõ nhu cầu đầu tư của các trạm y tế; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Đồng thời, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội, Bộ Y tế có cơ chế chính sách phù hợp với địa phương...

Tìm kiếm theo ngày