Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc tại huyện Yên Châu

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

Ngày 9/4, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã khảo sát mô hình phát triển cây ăn quả tại huyện Yên Châu. Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành và lãnh đạo huyện Yên Châu.


 

Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với huyện Yên Châu.


Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Yên Châu đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc, từ năm 2015 đến năm 2018, huyện Yên Châu đã chuyển đổi 3.085 ha cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 6.050 ha, sản lượng quả năm 2018 đạt 33.847 tấn. Đồng thời, thành lập mới 36 HTX trồng cây ăn quả để liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 42 HTX. Qua đó, góp phần tăng giá trị sản phẩm trên diện tích đất sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện... Huyện Yên Châu kiến nghị với Trung ương tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho vùng dân tộc miền núi; có chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển trồng cây ăn quả; hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Yên Châu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc gắn với xây dựng các HTX nông nghiệp. Đồng chí cũng trao đổi làm rõ thêm cách làm mới, kinh nghiệm hay, những khó khăn, vướng mắc của huyện Yên Châu trong quá trình chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc. Đồng thời, tiếp thu những kiến nghị của huyện để tổng hợp xây dựng báo cáo về phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La trình Bộ Chính trị...


Trước đó, Đoàn Công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã đến thăm mô hình trồng cây ăn quả tại HTX Phương Nam, xã Lóng Phiêng (Yên Châu).

Tìm kiếm theo ngày