Đoàn công tác Quân khu II kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn tại Đoàn 326

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Ngày 20/5, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu II và Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu II đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn tại Đoàn 326.Các chiến sĩ Đoàn 326 hành quân dã ngoại.


Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2; khối cơ quan Đoàn bộ và nghe báo cáo của Đoàn 326, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã biểu dương những kết quả mà Đoàn 326 đã đạt được. Trong đó, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cứu hộ - cứu nạn; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ các huyện, tỉnh ngày càng vững chắc... Đồng chí Thiếu tướng yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch SSCĐ sát với thực tế; duy trì đầy đủ lượng dự trữ hậu cần, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; triển khai đồng bộ công tác cứu hộ - cứu nạn; phối hợp hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.


Minh Quang (CTV)

Tìm kiếm theo ngày