Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm việc tại tỉnh ta

Ngày 07 tháng 12 năm 2021

Ngày 7/12, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành của tỉnh.

                      

           


Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm việc tại tỉnh Sơn La.

           

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2021 và công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh; hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Sơn La tăng nhanh về số lượng và chất lượng, hiện toàn tỉnh có khoảng 57.680 trí thức, trong đó khoảng 34.630 trí thức có trình độ đại học và trên đại học. Tỉnh đã bố trí kinh phí tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2 năm/lần và tổ chức hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu điển hình lao động sáng tạo, thu hút đông đảo trí thức tham gia, đã có nhiều giải pháp ứng dụng thực tiễn, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước. Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 16 hội thành viên với trên 298.600 hội viên, tập trung chủ yếu tại Hội Khuyến học và Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn…

          


Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

           

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực cố gắng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tôn vinh trí thức. Mong muốn thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức; đổi mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật…

           


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

           

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự gắn kết để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay từ các cơ quan, đơn vị của Trung ương, nhất là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học giúp tỉnh Sơn La về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn phản biện cho các đề án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Tìm kiếm theo ngày