Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Sơn La

Ngày 03 tháng 12 năm 2021

Trong hai ngày (1 và 2/12), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, do Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Ban CHQS huyện Quỳnh Nhai và Sốp Cộp.Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Tư lệnh Quân khu kết luận kiểm tra tại Ban CHQS huyện Sốp Cộp


Tại cuộc làm việc, các đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong 11 tháng năm nay. Theo đó, các đơn vị đã nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Tham mưu công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo số lượng, chất lượng. Hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với các lực lượng tham mưu triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông. Quan tâm, chăm lo công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội...


Thiếu tướng Vũ Kim Hà, đề nghị Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tích cực tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc diễn biến, tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, hiệu quả các tình huống. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn huấn luyện, diễn tập theo phương án, tình huống. Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất...


Hoàng Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày