Chi Đoàn Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh: Chương trình “Gói bánh chưng xanh – Mừng xuân Canh Tý 2020”

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ngày 18/1, Chi Đoàn Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng xanh – Mừng xuân Canh Tý 2020 ”.ĐVTN và học viên Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tham gia Chương trình “Gói bánh chưng xanh – Mừng xuân Canh Tý 2020”. 

 

Trên 100 ĐVTN và học viên của Cơ sở đã gói 300 chiếc bánh chưng tặng cho đoàn viên và các học viên hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đơn vị. Nhân dịp này, các ĐVTN hưởng ứng phong trào “nói không với rác thải nhựa” bằng việc sử dụng dây lạt, túi giấy để đựng bánh thay cho túi ni-lông.


Xuân Lâm (Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày