Điều chỉnh các điểm dừng, đỗ trả khách liên tỉnh trên địa bàn huyện Thuận Châu

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

Sở Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông báo số 576/TB-SGTVT về điều chỉnh các điểm dừng, đỗ trả khách liên tỉnh trên địa bàn huyện Thuận Châu, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.


Theo đó, điều chỉnh lý trình tại các vị trí, gồm: Km328+200, QL6 thuộc Thôn 3, xã Tông Lạnh (Khu vực ngã ba Tông Lạnh); Km 363+930, QL6 thuộc bản Huổi Ái, xã Mường É (Trạm Kiểm soát trên địa bàn huyện Thuận Châu). Giữ nguyên vị trí Km335+600, QL6 thuộc Tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu (khu vực Công viên Trung tâm thị trấn).


UBND huyện Thuận Châu thực hiện cắm biển báo dừng, đỗ trả khách (tạm thời) tại các vị trí điều chỉnh, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thuận tiện cho các phương tiện trả khách; thông tin kịp thời đến nhân dân và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm chỉnh thông báo, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tìm kiếm theo ngày