Diễn tập thực hành tiếp nhận công dân cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Ngày 17/9, tại Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cuộc Diễn tập thực hành tiếp nhận công dân cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Các đại biểu tham quan cuộc diễn tập.


Dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra xuất ăn hàng ngày cho công dân.Thực hành tiếp đón, phân loại công dân trước khi đưa vào khu cách ly tập trung


Cuộc diễn tập được chia thành 2 phần, gồm: Phần 1, tổ chức chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận công dân. Phần 2, thực hành tiếp nhận, duy trì hoạt động trong khu cách ly. Với tình huống giả định tiếp nhận 90 công dân trở về địa phương từ vùng có dịch, phải thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 đã thực hành việc tiếp nhận, khử khuẩn phương tiện vận chuyển công dân từ vùng có dịch; phận loại công dân theo 3 nhóm: Công dân về từ vùng không có dịch; công dân về từ vùng có dịch và công dân nhóm F1, F2; theo dõi sức khỏe hàng ngày cho công dân, cách xử trí khi công dân thực hiện cách ly có các biểu hiện ho, sốt; tiếp nhận hàng hóa được người nhà gửi cho công dân thực hiện cách ly…Kiểm tra thân nhiệt phân loại cho công dân theo nhóm.Thực hành tiếp nhận hàng hóa gửi cho công dân thực hiện cách ly.


Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thành Công đã ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập tiếp nhận công dân cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh nghiêm túc tiếp thu các tình huống đã được tham quan tại cuộc diễn tập. Ứng dụng, sáng tạo những cách làm mới phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị mình được giao phụ trách…Thực hành kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hàng ngày cho công dân thực hiện cách ly.


Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực, nhận thức và cách xử lý các tình huống có thể diễn ra trong khu cách ly tập trung, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Tìm kiếm theo ngày