Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, thị trấn Yên Châu năm 2019

Ngày 05 tháng 05 năm 2019

Ngày 5/5, tại xã Chiềng Pằn, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Yên Châu đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ cụm xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, thị trấn Yên Châu năm 2019.Diễn tập thực binh chiến đấu.


Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Giai đoạn 2, tổ chức, chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng trái sẵn sàng chiến đấu cao lên sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 3, diễn tập thực binh chiến đấu.
Do chuẩn bị tốt mọi phương diện, cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí. Qua diễn tập, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống trong chiến tranh, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng vũ trang của các địa phương để vận dụng xử lý khi có tình huống xảy ra.UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.


Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá cuộc diễn tập đạt loại giỏi. Nhân dịp này, UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Tìm kiếm theo ngày