Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Tường Phong, Kim Bon năm 2019 đạt loại giỏi

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

Ngày 19/4, tại xã Kim Bon, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Phù Yên đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Tường Phong, Kim Bon năm 2019.Lực lượng dân quân các xã triển khai diễn tập phòng thủ thực binh.


Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Tường Phong, Kim Bon năm 2019 được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang các xã vào tình thế sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; triển khai các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp ủy, HĐND, UBND xã, nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - an ninh sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, nhận mệnh lệnh điều chỉnh xã sang các phương án, kế hoạch các cấp chuẩn bị công tác chiến đấu. Giai đoạn 3, tổ chức chiến đấu phòng thủ (diễn tập thực binh), hành động của các lực lượng công an, dân quân xã, đoàn thể giải quyết tranh chấp đất đai, bắt đối tượng phản động, bắt cóc con tin và thực hành bắn mục tiêu bay thấp, phục kích đánh địch tiến công vào địa bàn theo tình huống giả định. UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phòng thủ.


Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Tường Phong, Kim Bon được đánh giá đạt loại giỏi. Nhân dịp này, UBND huyện Phù Yên đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, diễn tâp.

Tìm kiếm theo ngày