Diễn đàn cử tri

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

Đánh giá tổng thể hiệu quả chương trình điều trị nghiện ma túy bằng methadone; Tăng cường phối hợp để tổ chức thi hành dân sự theo các quyết định của Toà án nhân dân tỉnh; Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Cử tri kiến nghị: Đánh giá tổng thể hiệu quả chương trình điều trị nghiện ma túy bằng methadone trên địa bàn tỉnh Sơn La, để có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập.

 

UBND tỉnh trả lời:

 

1. Về Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone và Buprenorphine: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/3/2019 triển khai chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine năm 2019 - 2020.

 

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế:

 

- Chỉ đạo Sở Y tế giao chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine đến UBND các xã và tổ, bản/tiểu khu, giao rõ trách nhiệm việc thu dung đưa người nghiện các chất dạng thuốc phiện vào điều trị Methadone và Buprenorphine thuộc trách nhiệm của UBND các cấp (đưa vào tiêu chí kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm).

 

- Giám sát chủ động các ca bệnh; mở rộng mạng lưới xét nghiệm, phân cấp đến y tế cơ sở để những người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS dễ tiếp cận; tăng cường truyền thông, hiểu biết, giảm kỳ thị phân biệt đối xử; mở rộng độ bao phủ dịch vụ điều trị, tăng nhanh số lượng bệnh nhân; chú trọng, theo dõi chặt chẽ chất lượng điều trị... Đồng thời tiếp tục khống chế để dịch không tăng thông qua các biện pháp can thiệp hiệu quả, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm về HIV/AIDS.

 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai, công tác vận động thu dung bệnh nhân, đưa người nghiện các chất dạng thuốc phiện vào điều trị Methadone và Buprenorphine.

 

- Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm hiệu quả, trong đó huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành (lực lượng Công an xây dựng các Đề án phòng, chống, các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình/đề án/kế hoạch cụ thể để thực hiện).

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine cho nhóm đối tượng đích ưu tiên cho truyền thông trực tiếp tập trung vào lợi ích của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine.

 

Cử tri kiến nghị: Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính để tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định, nhất là các vụ việc liên quan đến phá sản theo các quyết định của Toà án nhân dân tỉnh đã có hiệu lực pháp luật. 

 

UBND tỉnh trả lời: Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an - VKSND - TAND - Cục THADS tỉnh trong công tác THADS, các cơ quan liên ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các việc thi hành án khó khăn, vướng mắc. Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo 12/12 đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp liên ngành và thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác THADS.

 

Cử tri kiến nghị: Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, xây dựng thương hiệu địa phương về những sự khác biệt mang tính cạnh tranh.

 

UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, Hợp tác xã trong Quý II/2020. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Công ty cổ phần tư vấn về quản lý kinh tế hoàn thành công tác khảo sát độc lập, điều tra 15 chỉ số thành phần (cụ thể từ 160 chỉ tiêu cốt lõi) để xây dựng và ban hành thông báo kết quả (thông báo số 01/TB-TCTDDCI  ngày 11/5/2020). UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời và có giải pháp cụ thể để cải thiện công tác quản lý, điều hành kinh tế nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cấp, các ngành trong tỉnh, hướng tới cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày