Diễn đàn cử tri

Ngày 09 tháng 10 năm 2020

Đề nghị giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi để người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội; Cần miễn học phí cho trẻ em dưới 3 tuổi thuộc các hộ gia đình nghèo; Tháo gỡ tình trạng học sinh tốt nghiệp THCS ở Sông Mã không được học tiếp lên THPT; Sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh 114, đoạn trước cổng Trường THPT Tân Lang; Cấp kinh phí hỗ trợ cơ sở điều trị methadone trên địa bàn huyện Sốp Cộp

 

Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét giảm tuổi người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng cho các đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo Luật người cao tuổi và các văn bản có liên quan.


UBND tỉnh trả lời: Hiện nay Bộ Lao động - TB&XH đang chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn;... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2013/NĐ-CP.


Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ miễn học phí đối với trẻ em độ tuổi dưới 3 tuổi trong cơ sở giáo dục mầm non, để giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách và để thuận lợi trong công tác huy động trẻ ở độ tuổi dưới 3 tuổi ra lớp theo quy định.


UBND tỉnh trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1905/SGDĐT-KHTC ngày 08/10/2019 tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Trung ương xem xét miễn giảm học phí đối với trẻ em học tại các trường mầm non ở các xã khu vực III, xã khu vực II (bao gồm trẻ em nhà trẻ và  mẫu giáo).


Cử tri kiến nghị: Có giải pháp tháo gỡ tình trạng học sinh tốt nghiệp THCS có nhu cầu học THPT nhưng do chỉ tiêu tuyển sinh vào học THPT của các trường thấp, nên nhiều học sinh của huyện Sông Mã sau khi tốt nghiệp THCS không được tiếp tục học THPT.


UBND tỉnh trả lời: Năm học 2018-2019, các trường trên địa bàn huyện Sông Mã mới chỉ tuyển được 68,2% số học sinh tốt nghiệp THCS (bao gồm cả hệ GDTX), giảm 2% so với năm học 2019 - 2020. Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020 - 2021, các trường có cấp THPT trên địa bàn huyện Sông Mã được giao chỉ tiêu ở mức tối đa so với khả năng đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và biên chế giáo viên, một trường phải dạy 2 ca, giáo viên phải dạy thêm giờ (do không đủ biên chế), mỗi lớp giao 50 học sinh (vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), trường PTDTNT huyện Sông Mã giao thêm 1 lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sông Mã đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí đủ biên chế giáo viên để đảm bảo cho ngành giáo dục và đào tạo có đủ các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả tuyển sinh THPT năm học 2019 - 2020: Toàn tỉnh có 19.725 học sinh tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 toàn tỉnh: 14.068/19.725 = 71.32% (Trong đó huyện Sông Mã có 2.311 học sinh; tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 huyện Sông Mã: 1.602/2.311 = 70.01%).


Như vậy, tỷ lệ tuyển sinh của toàn tỉnh nói chung và huyện Sông Mã nói riêng đảm bảo đúng với định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 1922/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc phân luồng học sinh THCS đến năm 2020 có 30% học sinh THCS tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


Giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới: Đề nghị HĐND tỉnh giao cho các cơ quan tổ chức tổng kết, tham mưu xem xét việc tái thành lập các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh THCS. Giao nhiệm vụ cho các Trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc tỉnh tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường công tác tuyên truyền tuyển sinh để thu hút học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí đủ biên chế giáo viên phù hợp với nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân và học sinh hiểu rõ ý nghĩa của công tác phân luồng sau giáo dục THCS, không nhất thiết phải vào học THPT để bổ sung nguồn nhân lực lao động qua đào tạo cho tỉnh.


Cử tri kiến nghị: Sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh 114, đoạn trước cổng Trường Trung học Phổ thông Tân Lang, xã Tân Lang, huyện Phù Yên. Vì đoạn đường trên này đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều vũng bùn lầy, sâu (cả mùa mưa và mùa khô), gây khó khăn và nguy hiểm cho việc đi lại của các phương tiện giao thông, nhân dân và học sinh đến trường hàng ngày.


UBND tỉnh trả lời: Dự án sửa chữa hư hỏng ĐT.114 (trong đó có đoạn trước cổng Trường THPT Tân Lang, huyện Phù Yên) đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. Hiện dự án đang triển khai ở bước tổ chức lựa chọn nhà thầu; dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020.


Cử tri kiến nghị: Cấp kinh phí hỗ trợ các điểm cơ sở điều trị methadone trên địa bàn huyện Sốp Cộp từ năm 2018 đến nay chưa được hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh (tiền hỗ trợ 01 điểm là 05 triệu đồng/năm; tiền trang phục 500.000 đồng/năm/người; mỗi một cơ sở điều trị 02 cán bộ y tế, tiền hỗ trợ cán bộ trực tiếp điều trị 1.000.000 đồng/tháng/người).


UBND tỉnh trả lời: Sở Tài chính đã có Công văn số 2956/STC-QLNS ngày 15/8/2019 trả lời UBND huyện Sốp Cộp, cụ thể: Dự toán kinh phí phòng, chống ma túy năm 2019 của huyện Sốp Cộp được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 08/12/2019, số tiền 1.700 triệu đồng, trong đó đã bao gồm kinh phí thực hiện chế độ cho cơ sở điều trị Methadone và các điểm uống trên địa bàn huyện Sốp Cộp, phần còn thiếu của năm 2018. Đề nghị huyện Sốp Cộp rà soát, quyết định sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày