Diễn đàn cử tri

Ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri; Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Ân; Đề nghị đầu tư xây dựng một số tuyến đường liên xã trên địa bàn thành phố Sơn La


- Kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri


Thực hiện việc giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 13 và Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và tổng hợp được 68 kiến nghị của cử tri, đã phân loại và chuyển 55 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết; trong đó có 13 kiến nghị không tổng hợp chuyển UBND tỉnh do đã được cấp có thẩm quyền trả lời, thuộc thẩm quyền cấp huyện.

                 

So với Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh, số lượng kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11 giảm 39 kiến nghị. Nội dung các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó có một số lĩnh vực được nhiều cử tri ở các địa phương quan tâm, như: Đầu tư, sửa chữa một số tuyến đường; công trình nước sinh hoạt; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu gom rác thải sinh hoạt; đầu tư, sửa chữa hệ thống điện thắp sáng; phủ sóng điện thoại, Internet; hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh;...

                 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời cử tri. Kết quả UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã xem xét giải quyết và trả lời 117/117 kiến nghị của cử tri (đạt 100%), trong đó: 47/117 kiến nghị (đạt 40,2%) đã được các sở, ngành nghiên cứu, tiếp  thu, giải quyết dứt điểm; 60/117 kiến nghị (bằng 51,3%) đang được các cấp, các ngành tập trung giải quyết; 10/117  kiến nghị (chiếm 8,5%) không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

                 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới: UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời dứt điểm 60 kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/10/2020. Tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chủ động cung cấp thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cho các địa phương có cử tri kiến nghị. Chỉ đạo các sở, ngành chủ động theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình với UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30 của tháng cuối quý.

                 

Các nội dung kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong phải gửi trực tiếp về chính quyền địa phương cơ sở nơi cử tri đã gửi kiến nghị. Đồng thời tổng hợp cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cho Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đăng tải trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri”.

                 

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, số lượng kiến nghị được chỉ đạo giải quyết dứt điểm được nâng lên. Đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh trong điều kiện vừa phải thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19, vừa phải nỗ lực tập trung khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội, đã góp phần tạo được niềm tin của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với cơ quan dân cử và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 

- Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Ân

                 

Cử tri đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Ân, huyện Mường La, công trình này đã được UBND tỉnh giao Sở Y tế làm chủ đầu tư.

                 

UBND tỉnh trả lời: Dự án hỗ trợ xây dựng 3 Trạm y tế (Chiềng Ân, Chiềng Công, Tạ Bú), huyện Mường La được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐUBND ngày 26/01/2019; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.

                 

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, Sở Y tế (chủ đầu tư) đã tổ chức lựa chọn gói thầu số 07: Thi công xây dựng. Tuy nhiên, kết quả không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, do đó phải tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu lại. UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình xây dựng 3 Trạm y tế (Chiềng Ân, Chiềng Công, Tạ Bú), huyện Mường La tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 02/8/2019. Hiện nay, Dự án đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

 

- Đề nghị đầu tư xây dựng một số tuyến đường liên xã trên địa bàn thành phố Sơn La

                 

Cử tri đề nghị: Quan tâm đầu tư xây dựng một số tuyến đường liên xã trên địa bàn thành phố Sơn La để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân với các xã, huyện lân cận.

                 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 05/9/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (các tiêu chí nâng cao) trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2020 (trong đó có 21 công trình giao thông trên địa bàn 4 xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen; Chiềng Ngần; Chiềng Xôm), thời gian thực hiện là năm 2019-2020. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã khẩn trương tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình trước 31/10/2019, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Dự án đã và đang triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch.

                 

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày