Diễn đàn cử tri

Ngày 21 tháng 07 năm 2020

Xem xét phương án điều tiết nước của các nhà máy thủy điện trên suối Nậm Công (Sông Mã); Cân đối bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây cầu tràn qua suối Tấc, đoạn cổng Trại giam Yên Hạ (Phù Yên); Đề nghị xây cống qua đường tại km 25 thuộc bản Lứa, xã Mường Chùm (Mường La)

Cử tri đề nghị: Xem xét phương án điều tiết nước của các nhà máy thủy điện trên suối Nậm Công để đảm bảo ổn định sản xuất của nhân dân vùng hạ lưu. Hiện nay nhà máy phía đầu nguồn xả nước thì nhà máy phía dưới tích nước nên không có nước để phục vụ cho sản xuất.

                 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 09/10/2019, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sông Mã, các chủ đầu tư thủy điện trên suối Nậm Công kiểm tra thực địa các nhà máy thủy điện trên suối Nậm Công và họp giải quyết vấn đề đảm bảo cấp nước trên suối Nậm Công như sau:

                 

- Các chủ đầu tư thủy điện trên suối Nậm Công cam kết chấp hành nghiêm chỉnh việc duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập, cam kết cấp đủ nước sản xuất cho nhân dân khu vực hạ du. Các nhà máy thủy điện tự giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu của nhau.

                 

- Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu của nhà máy thủy điện Nậm Công 5 (bậc thủy điện dưới cùng) với lưu lượng xả lả 1,86 m³/s và chịu trách nhiệm đảm bảo cấp nước tưới sản xuất cho nhân dân khu vực hạ du. Trường hợp nhà máy thủy điện Nậm Công 5 không duy trì đủ giá trị dòng chảy môi trường 1,86 m³/s liên tục 24/24h thì Trạm khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi huyện Sông Mã phải báo cáo UBND huyện Sông Mã và làm việc với nhà máy thủy điện Nậm Công 5 để lập biên bản về việc không đảm bảo cấp nước. Đồng thời báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý vi phạm theo quy đinh của pháp luật.

                 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sông Mã chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư thủy điện trên địa bàn, UBND các xã có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp vận hành giữa Chủ đầu tư các dự án thủy điện - chính quyền cấp xã - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Sơn La tại huyện Sông Mã.

                 

- Nhà máy thủy điện Nậm Công 5 xây dựng Quy chế phối hợp vận hành giữa các nhà máy trên lưu vực suối Nậm Công gửi xin ý kiến Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sông Mã trước khi ban hành.

                 

Cử tri đề nghị: Xem xét cân đối bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đầu tư Công trình cầu tràn qua suối Tấc thuộc Tỉnh lộ 114, đoạn cổng Trại giam Yên Hạ, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên (đây là tuyến đường huyết mạch tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và bà con nhân dân các xã Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến, Tường Phong, cán bộ trại giam Yên Hạ đi lại thường xuyên). Công trình này được xây dựng từ năm 1991, đã xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa lũ đến người dân không thể đi qua, các cháu học sinh phải nghỉ học, người dân ốm đau không thể đến bệnh viện... Ý kiến này đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư trả lời tại Báo cáo số 1326/SKHĐT-KTN ngày 20/7/2018, tuy nhiên nếu phải chờ đến giai đoạn đầu tư công 2021-2025 thì người dân gặp rất nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng khi mùa mưa lũ đến.

                 

UBND tỉnh trả lời: Sở Giao thông và vận tải đã tham mưu với UBND tỉnh và được UBND tỉnh cho phép sửa chữa cầu tràn Km69+010, ĐT.114 tại Công văn số 1711/UBND-KT ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh. Dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu; dự án đang được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch phê duyệt.

                 

Cử tri đề nghị: Xây cống qua đường tại km 25 thuộc bản Lứa, xã Mường Chùm, huyện Mường La vì hàng năm đến mùa mưa đất đá đổ qua đường gây thiệt hại cho điểm trường cụm Trang - Lứa thuộc Trường Tiểu học Mường Chùm, huyện Mường La.

                 

UBND tỉnh trả lời: Sở Giao thông và vận tải đã tham mưu với UBND tỉnh và được UBND tỉnh cho phép sửa chữa cống Km25+500, ĐT.110 tại Công văn số 1728/UBND-KT ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh. Dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu; dự án đang được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch phê duyệt.

 

 

 

Tìm kiếm theo ngày