Diễn đàn cử tri

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

Đề nghị nâng mức kinh phí chế độ hoạt động công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng; Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 114, đoạn từ bản Bãi Đu, xã Tân Lang đi xã Mường Do (Phù Yên); Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Ân (Mường La).

                                     

Cử tri đề nghị: Nâng mức kinh phí chế độ hoạt động công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng. (Năm 2019, đảng bộ xã Co Mạ, huyện Thuận Châu được phân bổ 61 triệu đồng chỉ đáp ứng được 60-70% các nội dung chi theo quy định).

             

UBND tỉnh trả lời: Nội dung chi và mức chi hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trong những năm qua và năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

             

Định mức chi thường xuyên (Định mức phân bổ chi cơ quan  Đảng, đoàn thể, QLNN), giai đoạn 2017-2020 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, đã bao gồm các chính sách do Chính phủ, HĐND tỉnh ban hành đến hết năm 2016; trong đó đã bao gồm kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

             

UBND tỉnh giao Sở Tài chính ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Thuận Châu, trong quá trình xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài chính phối hợp với các huyện, thành phố đánh giá nội dung này và trình HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

             

Cử tri đề nghị: Nâng cấp tỉnh lộ 114, đoạn từ bản Bãi Đu, xã Tân Lang đi xã Mường Do, tuyến đường được đầu tư xây dựng từ nhiều năm, do mưa lũ, đã xuống cấp, xuất hiện hố sâu, ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của bà con nhân dân các xã vùng Mường, huyện Phù Yên.

             

UBND tỉnh trả lời: Đường tỉnh 114 đoạn từ bản Bãi Đu, xã Tân Lang đi xã Mường Do, huyện Phù Yên, thuộc lý trình từ Km0-Km19+500, được đầu tư nâng cấp cải tạo và đưa vào khai thác sử dụng năm 2006; trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của mưa lũ,  nhiều vị trí nền đường bị sụt lở, mặt đường và công trình thoát nước bị hư hỏng xuống cấp.

             

Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, các vị trí hư hỏng này đã được sửa chữa trong dự án: Sửa chữa, khôi phục đường tỉnh 114 (Tân Lang-Huy Hạ), được Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 06/QĐ-QBTĐB ngày 26/9/2018, do Sở GTVT làm chủ đầu tư; dự án đến nay đã thi công hoàn thành.

             

Cử tri đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Ân, huyện Mường La (công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư).

             

UBND tỉnh trả lời: Dự án hỗ trợ xây dựng 03 Trạm y tế xã Chiềng Ân, Chiềng Công và Tạ Bú, huyện Mường La được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐUBND ngày 26/01/2019; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.

             

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, Sở Y tế (chủ đầu tư) đã tổ chức lựa chọn gói thầu số 07: Thi công xây dựng. Tuy nhiên, kết quả không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, do đó phải tiến hành tổ chức lựa chọn lại nhà thầu. UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình xây dựng 3 Trạm y tế Chiềng Ân, Chiềng Công, Tạ Bú huyện Mường La tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 02/8/2019. Hiện nay, Dự án đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

             

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày