Diễn đàn cử tri

Ngày 27 tháng 04 năm 2020

Cần thanh lý khu đất của Cung giao thông thuộc Công ty cổ phần Sửa chữa và Bảo dưỡng đường bộ II; Xem xét đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và nhà văn hóa xã Chiềng Cọ; Đề nghị có chính sách hỗ trợ bổ sung cho Bản Nà Lo, thị trấn Ít Ong


Cử tri kiến nghị: Thanh lý khu đất của Cung giao thông thuộc Công ty cổ phần Sửa chữa và Bảo dưỡng đường bộ II tại bản Cóc 4, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên.


UBND tỉnh trả lời: Ngày 16/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã họp tư vấn liên ngành và kiểm tra, xác định vị trí, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất của Công ty cổ phần Sửa chữa và Bảo dưỡng đường bộ II tại bản Cóc 4, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên. Ngày 20/5/2019, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 1012/TTr-SGTVT rà soát về tình hình sử dụng đất, xử lý tài sản công và giao quản lý sử dụng đất đối với các hạt quản lý đường bộ trên quốc lộ và đường tỉnh do Sở Giao thông Vận tải quản lý, theo đó đối với 47 khu đất nhà hạt, cung giao thông trên địa bàn tỉnh, các khu đất còn nhu cầu sử dụng là 38/47 khu.


Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan giải quyết đối với các khu đất thuộc Công ty cổ phần Sửa chữa và Bảo dưỡng đường bộ II tại bản Cóc 4, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên.


Cử tri kiến nghị: Xem xét đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã Chiềng Cọ (để đảm bảo điều kiện làm việc cho bộ phận Công an, Quân sự) và nhà văn hóa xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (do lực lượng đảng viên của xã tương đối đông, nhà văn xã hiện nay diện tích nhỏ hẹp không đảm bảo ghế ngồi cho đại biểu khi tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước).


UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, xã Chiềng Cọ là một trong những xã đã được đầu tư hoàn thiện cả trụ sở xã và nhà văn hóa xã. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều xã chưa được đầu tư trụ sở, nhiều xã có trụ sở đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Cọ khắc phục khó khăn, bố trí, sắp xếp chỗ làm việc hợp lý, phát huy tối đa công năng các công trình đã được đầu tư; đề nghị UBND Thành phố xem xét giải quyết kiến nghị của xã Chiềng Cọ.


Cử tri kiến nghị: Bản Nà Lo, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La là bản sở tại không phải di chuyển nhưng đã bị thu hồi trên 80% đất sản xuất cho nhà máy thủy điện Sơn La, hiện nay nhân dân đang thiếu đất sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ bổ sung cho nhân dân sở tại bị thu hồi đất do ảnh hưởng mặt bằng nhà máy thủy điện Sơn La để nhân dân sớm ổn định đời sống.


UBND tỉnh trả lời: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân bản Nà Lo thực hiện thu hồi cho xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La tại thời điểm 2004 là 40,5/64 ha của 63 hộ (đất sản xuất nông nghiệp còn lại là 23,5 ha, bình quân 3.730 m²/hộ). Đến thời điểm năm 2019, tổng số hộ dân bản Nà Lo là 92 hộ, 420 nhân khẩu, bình quân đất sản xuất nông nghiệp là 2.500 m²/hộ; 500 m²/khẩu.


UBND huyện Mường La tiếp tục hỗ trợ cho các hộ dân bản Nà Lo từ nguồn vốn: Chương trình 135, Chương trình 102, Chương trình 30a, chương trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cho 92/92 hộ dân bản Nà Lo, hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của huyện.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày