Diễn đàn cử tri

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

Đề nghị Bưu điện tỉnh sớm thanh lý điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Hợp đã xuống cấp để xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã ở vị trí mới; Đề nghị Công ty cổ phần Giang Sơn (Khu đô thị phía Đông - Nam bến xe khách Sơn La) sớm triển khai cam kết làm hệ thống điện, nước sạch, đường giao thông; Cần thu hồi đất đã giao cho Công ty Khoáng sản Phương Bắc tỉnh Sơn La thuê đất để khai thác quặng đồng giao lại cho nhân dân.


Cử tri đề nghị: Bưu điện tỉnh sớm hoàn tất thủ tục thanh lý điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Hợp để giao lại đất cho xã xây dựng tường rào và nhà để xe cho cán bộ, công chức xã theo quy hoạch được duyệt (nhà bưu điện văn hóa xã được xây dựng từ năm 2003, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không hoạt động; xã Tân Hợp đã bố trí đất để xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã ở vị trí khác, tổng diện tích 145 m²).

 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 30/6/2019, Bưu điện tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-BĐSL về việc thanh lý điểm Bưu điện Văn hóa xã Tân Hợp huyện Mộc Châu. Bưu điện tỉnh đã giao cho Bưu điện huyện Mộc Châu thực hiện thanh lý, tháo dỡ nhà Bưu điện Văn hóa xã, bàn giao lại quỹ đất cho UBND xã Tân Hợp để xây dựng tường rào và nhà để xe cho cán bộ công chức xã theo quy hoạch. Bưu điện huyện đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho xã Tân Hợp.

 

Cử tri đề nghị: Quan tâm giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La và Công ty cổ phần Giang Sơn về dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông - Nam bến xe khách Sơn La; đề nghị Công ty sớm triển khai theo cam kết, làm hệ thống điện, nước sạch, đường giao thông, để nhân dân ổn định đời sống.

 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 4/7/2019, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình giải quyết khó khăn vướng mắc của dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng: Khu dân cư Đông - Nam bến xe và Dự án Khu dân cư Hẹo Phung, thành phố Sơn La. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 235/TB-VPUB ngày 12/7/2019 về thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về giải quyết khó khăn vướng mắc của các dự án dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng: Khu dân cư Đông - Nam bến xe và Dự án Khu dân cư Hẹo Phung, thành phố Sơn La. Trong đó, chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố thực hiện:

 

1.Các sở, ngành, UBND thành phố Sơn La và các đơn vị có liên quan: Thực hiện nghiêm các nội dung UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 31/12/2018.

 

2. Công ty cổ phần Giang Sơn: Phối hợp với các ngành của tỉnh trong việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giải quyết các khó khăn vướng mắc của dự án; cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư xây dựng gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/7/2019 để xem xét theo quy định.

 

3. Sở Xây dựng: Làm việc với nhà đầu tư rà soát lại các khối lượng đầu tư của nhà đầu tư trước thời điểm và khối lượng sau thời điểm Quyết định 883/QĐUBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh, làm rõ giá trị đầu tư, lý do đầu tư, cơ sở pháp lý, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đối với các nội dung này theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/7/2019.

 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh trả lời nhà đầu tư về các cơ sở pháp lý, lý do về việc dừng dự án và các thủ tục thu hồi dự án, hoàn thành trước ngày 20/7/2019.

 

 5. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh việc thanh toán cho nhà đầu tư; rà soát xem xét các căn cứ, yếu tố phù hợp với quy định liên quan đến diện tích đất giao cho Công ty cổ phần DNN, hoàn thành trước ngày 15/7/2019.

 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Sơn La tham mưu việc giao đất, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, trước mắt giải quyết dứt điểm giá trị đầu tư đã phê duyệt thanh toán cho nhà đầu tư, hoàn thành trước ngày 30/8/2019.

 

7. UBND thành phố Sơn La phối hợp với nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất tại bản Nà Cạn (66 hộ) để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

 

Đến nay nội dung này đang được UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

 

Cử tri đề nghị: Thu hồi lại toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Khoáng sản Phương Bắc (trước đây là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lộc) được UBND tỉnh Sơn La cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản (khai thác quặng đồng) để giao lại cho nhân dân tiếp tục canh tác ổn định đời sống.

 

UBND tỉnh trả lời: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh đã ban hành Công văn số 2964/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 16/10/2019 hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Phương Bắc tổ chức thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản gắn liền với đất và theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày