Diễn đàn cử tri

Ngày 09 tháng 08 năm 2019

Tổ chức kiểm tra để tháo dỡ cột phát sóng tại xã Chiềng Xuân; Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Cần tổ chức phân tích làm rõ số liệu về bệnh nhân thôi không tiếp tục điều trị methadone


Cử tri đề nghị: Tổ chức kiểm tra và yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương tháo dỡ cột phát sóng sau Trạm Y tế xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ (xây dựng từ năm 2012 đến nay không hoạt động và có một số dây néo đã bị đứt).


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri. Ngày 16/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình (nay là Trung tâm Truyền thông Văn hóa), xã Chiềng Xuân (Vân Hồ) thực hiện kiểm tra trực tiếp cột phát sóng sau Trạm Y tế xã Chiềng Xuân, kết quả như sau: Cột phát sóng truyền hình thuộc dự án của Ủy ban Dân tộc miền núi, xây dựng năm 2007, hiện trạng cột, pin mặt trời, tổ ắc quy còn tốt, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ đang sử dụng để phát cụm loa truyền thanh không dây cho xã, hoạt động tốt. Một dây néo bị tuột đã được khắc phục. Dự án mở rộng, nâng cấp Trạm Y tế xã Chiềng Xuân dự kiến xây dựng năm 2019, cột phát sóng hiện nay không gây mất an toàn và ảnh hưởng đến các công trình của xã. UBND xã Chiềng Xuân đề nghị khi xây dựng Trạm Y tế xã, chuyển cột về vị trí mới cách 50 m giữa trung tâm xã đã dự kiến bố trí đất để dựng cột. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển trạm truyền thanh không dây xã Chiềng Xuân năm 2019 (không phải đầu tư cột mới, giảm giá thành).


Cử tri đề nghị: Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lựa chọn xây dựng mỗi huyện, thành phố 1-2 mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, sau đó tổ chức sơ kết, đánh giá để nhân diện; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận trong triển khai thực hiện quy chế về nếp sống văn minh đô thị và tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.


UBND tỉnh trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch đã ban hành Công văn số 1445/SVHTT&DL-NSVHGĐ ngày 8/8/2018 chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao (nay là Trung tâm Truyền thông Văn hóa) các huyện, thành phố tập trung triển khai các nội dung: (1) Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Quyết định 2518/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La. (2) Tích cực tham mưu với UBND huyện, thành phố các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận trong triển khai quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm... (3) Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố  chọn từ 1 đến 2 phường, thị trấn xây dựng mô hình “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12/2018.


Cử tri đề nghị: Tổ chức phân tích làm rõ số liệu về bệnh nhân thôi không tiếp tục điều trị methadone (trong tổng số 1.327 bệnh nhân thôi không tiếp tục điều trị methadone có bao nhiêu trường hợp đã cai nghiện thành công? Bao nhiêu trường hợp đã từ trần? Bao nhiêu trường hợp đang chấp hành án phạt tù? Bao nhiêu trường hợp đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung? Bao nhiêu trường hợp có mặt ở địa phương nhưng thôi không tham gia điều trị methadone?), để có cơ sở phân công quản lý, tuyên truyền, vận động bệnh nhân tiếp tục điều trị methadone.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Y tế làm rõ số liệu, Sở Y tế đã phân tích số liệu cụ thể tại Báo cáo số 396/BC-SYT ngày 31/8/2018, cụ thể như sau: Kết quả rà soát, phân tích thông tin bệnh nhân bỏ điều trị Methadone có 02 trường hợp trùng tên (huyện Vân Hồ 01; huyện Yên Châu 01); có 02 trường hợp thống kê cả huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu; 01 trường hợp thống kê cả huyện Mai Sơn và huyện Mường La;  có 04 trường hợp sau khi rà soát, xác định không có người đó trên địa bàn (huyện Mường La: 01; huyện Mai Sơn: 03).


Do đó, tổng số bệnh nhân bỏ điều trị Methadone cần phải tiến hành rà soát là: 1.350 người.


* Số bệnh nhân đang có mặt tại địa phương: 644 người (thành phố Sơn La: 103 người; Bắc Yên: 10 người; Mai Sơn: 77 người; Mộc Châu: 205 người; Mường La: 47 người; Phù Yên: 32  người; Quỳnh Nhai: 16 người; Sông Mã: 46  người; Sốp Cộp: 09 người; Thuận Châu: 46 người; Yên Châu: 14 người; Vân Hồ: 39 người).


Trong đó số bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là: 226 người.


* Số bệnh nhân không có mặt tại địa phương (tại thời điểm rà soát): 163 người (thành phố Sơn La: 33 người; Bắc Yên: 07 người; Mai Sơn: 09 người; Mộc Châu: 07 người; Mường La: 31 người; Phù Yên: 05 người; Quỳnh Nhai: 02 người; Sông Mã: 10 người; Sốp Cộp: 01 người; Thuận Châu: 44 người; Yên Châu: 03 người; Vân Hồ: 11 người), trong đó:


+ Số bỏ đi khỏi địa bàn, không quản lý được: 84 người;


+ Số chuyển hộ khẩu thường trú đến nơi khác, đi làm ăn xa, chữa bệnh dài ngày: 79 người.


* Số bệnh nhân bị lập hồ sơ, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 250 người (thành phố Sơn La: 20 người; Bắc Yên: 12 người; Mai Sơn: 28 người; Mộc Châu: 45 người; Mường La: 13 người; Phù Yên: 29 người; Quỳnh Nhai: 11 người; Sông Mã: 29 người; Sốp Cộp: 06 người; Thuận Châu: 34 người; Yên Châu: 08 người; Vân Hồ: 15 người).


* Số bệnh nhân đã bị bắt, xử lý hình sự do vi phạm pháp luật, đang chấp hành án: 238 đối tượng (thành phố Sơn La: 45 người; Bắc Yên: 09 người; Mai Sơn: 23 người; Mộc Châu: 30 người; Mường La: 20 người; Phù Yên: 31 người; Quỳnh Nhai: 10 người; Sông Mã: 34 người; Sốp Cộp: 06 người; Thuận Châu: 18 người; Yên Châu: 05 người; Vân Hồ: 07 người).


* Số bệnh nhân đã tử vong: 55 người (thành phố Sơn La: 12 người; Bắc Yên: 04 người; Mai Sơn: 05 người; Mộc Châu: 01 người; Mường La: 07 người; Phù Yên: 09 người; Quỳnh Nhai: 01 người; Sông Mã: 05 người; Sốp Cộp: 02 người; Thuận Châu: 04 người; Yên Châu: 01 người; Vân Hồ: 04 người).


UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ban ngành UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 về triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày