Diễn đàn cử tri

Ngày 11 tháng 04 năm 2019

Nghiên cứu, điều chỉnh hướng tuyến đường tỉnh 113 địa phận xã Chiềng Nơi; Xem xét nâng cấp đường trung tâm xã Nậm Ét đến Liệp Tè; Đề nghị chi trả hỗ trợ cho 147 hộ góp đất trồng cây cao su tại xã Bó Mười; Sớm khảo sát, đầu tư đường liên xã từ trung tâm xã Chiềng Tương đến Chiềng Khừa

Cử tri đề nghị: Nghiên cứu, điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường tỉnh lộ 113 đoạn tuyến từ ngã ba bản Phòng Sài - Nong Lếch sang tuyến từ ngã ba bản Nà Hin 2 - Lọng Lằn, địa phận xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn. Lý do: Nếu theo tuyến cũ thì chỉ có 02 bản, gồm: Phòng Sài, Nong Lếch với 148 hộ dân được hưởng lợi; nếu chuyển sang tuyến mới có 07 bản, gồm: Lọng Lằn, Phiêng Tỏ, Sào Và, bản Thón, bản Kéo, Huổi Cói, Nà Hin với 619 hộ dân được hưởng lợi.


UBND tỉnh trả lời: Đường tỉnh 113 (đoạn Nà Ớt - Sông Mã) là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng kết nối trung tâm hành chính của tỉnh với các huyện Sông Mã, Sốp Cộp; phá thế độc đạo của QL.4G phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Đoạn tuyến đã được UBND tỉnh phê duyệt là đường tỉnh tại Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 18/10/2017; quy hoạch thành quốc lộ 37 kéo dài được Bộ GTVT chấp thuận (tại văn bản số 8394/BGTVT-KCHT ngày 11/7/2014) và UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017.


Do đó để phù hợp với vị trí, tính chất của đường tỉnh và đảm bảo lộ trình chuyển ĐT.113 thành QL.37 kéo dài, trong giai đoạn tới chưa điều chỉnh hướng tuyến ĐT.113 đoạn từ ngã ba bản Phòng Sại - Nong Lếch sang đoạn tuyến từ ngã ba bản Nà Hin 2 - Lọng Lằn, thuộc địa phận xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.


Cử tri đề nghị: Xem xét nâng cấp sửa chữa tuyến đường từ trung tâm xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đến giáp ranh xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, vì hiện nay nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, đã xuống cấp. Nghiên cứu đề xuất bố trí vốn sửa chữa tuyến đường vành đai Nà Su - Nậm Giôn, huyện Mường La để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.


UBND tỉnh trả lời: Các tuyến đường theo đề nghị của cử tri nêu trên thuộc hệ thống đường huyện do UBND huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu (đối với tuyến Nậm Ét - Liệp Tè), UBND huyện Mường La (đối với tuyến Nà Su - Nậm Giôn) quản lý. Trong điều kiện tỉnh đang khó khăn về nguồn vốn, trước mắt đề nghị UBND các huyện thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng, khắc phục đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời xem xét bố trí nguồn vốn của địa phương để sửa chữa các vị trí cấp bách. Đối với các đoạn tuyến thuộc danh mục dự án sửa chữa nâng cấp theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018, đề nghị sửa chữa, nâng cấp theo đề án đã duyệt.


Cử tri đề nghị: Sớm chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho 147 hộ dân xã Bó Mười, huyện Thuận Châu có diện tích góp đất trồng cây cao su nhưng không đủ điều kiện tham gia làm công nhân cao su và các hộ không có lao động tham gia làm công nhân với tổng số tiền 1.750.693.000 đồng.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành Công văn số 2180/STC-TCDN ngày 21/6/2018, đề nghị tổng hợp hồ sơ bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển cây cao su theo Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh, trong đó đề nghị UBND huyện Thuận Châu gửi hồ sơ về Sở Tài chính trước ngày 25/6/2018 để làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Đến ngày 18/5/2018, Sở Tài chính nhận được Công văn số 40/NN&PTNT của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện về việc tổng hợp hồ sơ bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển cây cao su theo Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh; tuy nhiên sau khi thẩm định hồ sơ UBND huyện không xác định rõ đối tượng chưa được hỗ trợ và không có xác nhận của Công ty cổ phần Cao su Sơn La, hồ sơ đề nghị không đảm bảo theo yêu cầu tại điểm a, khoản 2.4, mục III, điều 1 Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 885/UBND-KTTH ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh.


Đề nghị UBND huyện Thuận Châu thực hiện rà soát hồ sơ danh sách cá nhân, hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân góp đất nhưng không có lao động làm công nhân và chưa được hỗ trợ hoặc hỗ trợ chưa đủ thời gian, có xác nhận của UBND xã và Công ty cổ phần Cao su Sơn La gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí theo quy định.


Cử tri đề nghị: Sớm khảo sát, đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã từ trung tâm xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu đến trung tâm xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu để thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa của nhân dân hai bản, hai xã.


UBND tỉnh trả lời: Theo quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 thì tuyến đường liên xã từ trung tâm xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu đến trung tâm xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu thuộc hệ thống đường tỉnh (là một đoạn tuyến của đường tỉnh 102). Hiện nay, các nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cho các chương trình, dự án, trong đó đang tập trung cho các nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 và các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, nên nguồn vốn trước mắt chỉ tập trung vào các tuyến đường đến trung tâm xã để đảm bảo giao thông đi được 4 mùa (cứng hóa đường đến trung tâm xã), đối với đoạn tuyến này sẽ được xem xét đầu tư trên cơ sở khả năng cân đối các nguồn vốn vào giai đoạn trung hạn 2021-2025.


(TH)

Tìm kiếm theo ngày