Diễn đàn cử tri

Ngày 20 tháng 02 năm 2019

Thêm biên chế giảng viên chuyên môn Y, Dược cho Trường Cao đẳng Y tế Sơn La; Xem xét đầu tư trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Muôn; Cần có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do nước thải của Nhà máy tinh bột sắn tại Khu công nghiệp Mai Sơn


Cử tri đề nghị: Bổ sung thêm biên chế viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (giảng viên chuyên môn Y, Dược) cho Trường Cao đẳng Y tế Sơn La để đảm bảo số lượng người làm việc đáp ứng yêu cầu đào tạo theo đề án sắp xếp vị trí việc làm của nhà trường hàng năm đã trình Sở Nội vụ.


UBND tỉnh trả lời: Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012. Hàng năm, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La được Chủ tịch UBND tỉnh giao số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo và kết quả đào tạo được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.


Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy chế kết hợp giữa Trường Cao đẳng Y tế Sơn La với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ của bệnh viện tham gia giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại nhà trường cũng như tại bệnh viện.


Như vậy, hàng năm, ngoài số lượng người làm việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La thực hiện quy chế kết hợp giữa nhà trường với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La do viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được cử sang giảng dạy kiêm nhiệm tại nhà trường. Trường hợp giáo viên dạy vượt định mức giờ giảng theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thì thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.


Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt để đạt được hiệu quả rõ rệt. Dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10%, bình quân phải giảm ít nhất 2,5%/năm biên chế của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, việc giao bổ sung biên chế cho Trường Cao đẳng Y tế Sơn La trong giai đoạn hiện nay là không phù hợp với quy định hiện hành.


Cử tri đề nghị: Cho chủ trương đầu tư trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND-UBND các xã Chiềng Muôn và Tạ Bú, huyện Mường La.


UBND tỉnh trả lời: Việc đầu tư Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND các xã Chiềng Muôn, Tạ Bú huyện Mường La nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức là cần thiết. Tuy nhiên, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện theo thứ tự ưu tiên, ngoài việc được bố trí hơn 8 tỷ đồng để hoàn thiện Trụ sở xã Mường Bú và Trụ sở xã Chiềng San, huyện Mường La còn được đầu tư Trụ sở xã Chiềng Hoa với tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng, khởi công năm 2017. Đến nay, nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh đã cân đối hết cho các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 nên không còn khả năng cân đối đầu tư cho các trụ sở trên, đề nghị UBND huyện Mường La cân đối nguồn ngân sách huyện để đầu tư hoặc xem xét đề xuất trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025


Cử tri đề nghị: Có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường hoặc di rời các hộ dân bản Mai Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, vì hiện nay Khu công nghiệp Mai Sơn đã đi vào hoạt động nên ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của nhân dân bản Mai Châu.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La (Quyết định số 112/QĐ-STNMT ngày 08/6/2018). Kết quả kiểm tra cho thấy, phản ánh về ảnh hưởng bởi mùi hôi thối đến sinh hoạt của nhân dân trong bản Mai Châu (cạnh khu Công nghiệp Mai Sơn) là chính xác. Nước thải của Nhà máy tinh bột sắn qua hệ thống xử lý, một phần được tái sử dụng, một phần được xả thải ra suối Nậm Pàn. Do vậy, việc phản ánh nước thải của Nhà máy tinh bột sắn làm chết hoa màu của nhân dân bản Mai Châu là chưa chính xác. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận số 588/KL-STNMT ngày 26/7/2018 yêu cầu Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La khắc phục các tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La.


Đến nay, Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án số 277/GXN-STNMT ngày 02/10/2018. Để giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi trong quá trình xử lý nước thải, Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La đã tiến hành phun chế phẩm vi sinh 02 lần/ngày tại bể thu gom và bể lắng (dung tích bể 13.120 m³) để giảm thiểu mùi hôi phát sinh. Hiện nay, Công ty đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư nâng công suất sản xuất tinh bột sắn từ 200 tấn sản phẩm/24h lên 300 tấn sản phẩm/24h tại Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 15/11/2018. Theo đó, Công ty sẽ đầu tư xây dựng thêm mặt bằng bãi chứa nguyên liệu diện tích 3.500 m²; xây dựng mới sân chứa nguyên liệu diện tích 1.000 m² và 01 hồ chứa bã sắn dung tích 4.656 m³. Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Như vậy ảnh hưởng bởi mùi hôi sẽ được giảm thiểu đáng kể.


Các hộ dân bản Mai Châu nằm trong khu vực quy hoạch giai đoạn II khu Công nghiệp Mai Sơn theo Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/6/2018, trong đó đã bố trí khu đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực bản Tiến Xa, xã Mường Bằng với tổng diện tích dự kiến khoảng 3,28 ha.

 

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày