Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Cần sớm hoàn thiện phần rãnh thoát nước cho tuyến đường vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Thành phố; Xem xét xử lý cống xả nước qua đường vào ao, ruộng tại bản Pịn, xã Chiềng Phung; Đôn đốc chủ đầu tư dự án khu dân cư ngã tư cơ khí làm đường giao thông để nhân dân ổn định đời sống; Đề nghị đầu tư làm đường bê tông liên xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân


Cử tri đề nghị: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La sớm hoàn thiện phần rãnh thoát nước cho tuyến đường từ bản Noong La, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Thành phố.


UBND tỉnh trả lời: Tuyến đường từ ngã ba Noong La (khu trường học) đến khu liên hợp xử lý chất thải rắn đi qua bản Noong La, do UBND thành phố đầu tư và do UBND xã Chiềng Ngần quản lý. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La chủ động làm việc với UBND Thành phố để giải quyết, UBND Thành phố đã tổ chức đoàn kiểm tra, thống nhất với xã, bản phương án thực hiện và thống nhất giải quyết như sau:


Đối với UBND xã Chiềng Ngần, bản Noong La: Chỉ đạo, hướng dẫn HTX bản Noong La tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng thi công xây dựng; Tổ chức họp thống nhất các hộ dân có liên quan đến phần đất để làm rãnh trên tuyến đường, vận động nhân dân hiến đất và chủ động giải phóng mặt bằng, tự dọn dịch chuyển hàng rào đủ rộng (tối thiểu là 1,2m tính từ mép bê tông mặt đường hiện tại); Phối hợp cùng Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La khảo sát, xác định vị trí, ranh giới thi công xây dựng; Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công triển khai xây dựng.


Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La: Phối hợp cùng HTX bản Noong La khảo sát, xác định vị trí, ranh giới xây dựng; Lập khái toán hạng mục chuyển Phòng Quản lý đô thị thành phố Sơn La làm căn cứ thẩm định, trình phê duyệt; Lập kế hoạch tổ chức thực hiện, sẵn sàng triển khai khi có chủ trương được phê duyệt và mặt bằng thi công được bàn giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;


Phòng Quản lý đô thị thành phố Sơn La: Chủ trì thẩm định dự toán trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo luật định; Giám sát, nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình.


Cử tri đề nghị: Có giải pháp xử lý đối với cống xả nước qua đường của tuyến đường Nậm Ty - Chiềng Phung (đoạn tại bản Pịn, xã Chiềng Phung) xả thẳng vào ao, ruộng của các hộ dân, làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.


UBND tỉnh trả lời: Tại cọc 39 (Lý trình Km34 + 595) trên tuyến đường Nậm Ty - Chiềng Phung, trước đây tại vị trí này đã có cống tròn đường kính D=1,0m nhưng do bị hư hỏng. Năm 2016, khi lập hồ sơ thiết kế BVTC công trình đường giao thông đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung, Chiềng En, huyện Sông Mã, tại vị trí này đã thiết kế cống bản khẩu độ 1,0m thay thế cống tròn cũ bị hư hỏng (không thay đổi vị trí). Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng, nhân dân có kiến nghị xử lý đối với cống qua đường không làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã kiểm tra hiện trường và thống nhất thiết kế bổ sung 153m rãnh bê tông lắp ghép để thoát nước khu vực này không làm ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân, nhà thầu đã thi công hoàn thành trong đầu tháng 01/2018.


Cử tri đề nghị: Đôn đốc Công ty Cổ phần Thương mại Ngọc Thanh, chủ đầu tư dự án Miền Trung - Tây Nguyên (Dự án khu dân cư ngã tư cơ khí, tổ 5, phường Chiềng Sinh) làm đường giao thông để nhân dân trong vùng dự án ổn định đời sống.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết, ngày 04/4/2018, UBND Thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với lãnh đạo UBND phường; tổ dân phố tổ 5, phường Chiềng Sinh tiến hành khảo sát thực địa và làm việc với Công ty cổ phần thương mại Ngọc Thanh về việc làm đường giao thông trong vùng dự án để nhân dân ổn định đời sống.  Kết quả như sau:


Hiện trạng tuyến đường: Hai tuyến đường đã được triển khai thực hiện từ đầu tháng 8 năm 2017. Tuyến đường Bn=25m; chiều dài L = 334m, điểm đầu Quốc lộ 6; điểm cuối đường Hùng Vương đã được thông tuyến, hoàn thiện phần lu nèn. Cơ bản đảm bảo cho người dân đi lại, ổn định đời sống. Tuyến đường Bn=13,5m đã hoàn thiện phần lu nèn, rãnh thoát nước được khoảng 200m đến nhà ông Nguyễn Hoài Linh (nằm trên tuyến đường quy hoạch) còn lại khoảng 120m chưa thi công. Lý do nhà ông Nguyễn Hoài Linh chưa giải phóng mặt bằng.


Biện pháp khắc phục: Đề nghị Công ty cổ phần thương mại Ngọc Thanh đầu tư hoàn thiện mặt đường; rãnh thoát nước, vỉa hè tuyến đường Bn=25m; chiều dài L = 334m. Tiếp tục phối hợp với các phòng ban, đơn vị tổ chức giải phóng mặt bằng khu vực tuyến đường Bn=13,5m (nhà ông Nguyễn Hoài Linh) để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.


Cử tri đề nghị: Đầu tư xây dựng đường bê tông liên xã từ Chiềng Muôn sang xã Chiềng Ân, huyện Mường La (hiện nay nhân dân đã mở đường rộng 3,5m từ bản Hua Kìm, xã Chiềng Muôn thông sang bản Hán Trạng, xã Chiềng Ân với chiều dài 10km).


UBND tỉnh trả lời: Theo quy hoạch phát triển GTVT Sơn La giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, tuyến đường nêu trên thuộc hệ thống đường xã, do UBND huyện Mường La quản lý. Căn cứ vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chiềng Muôn và Chiềng Ân được duyệt, đề nghị UBND huyện Mường La chủ động cân đối các nguồn vốn do huyện quản lý để đầu tư xây dựng tuyến đường.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày