Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 08 tháng 04 năm 2021

Những con đường giao thông được nâng cấp, nhiều công trình nước sạch về bản, vườn cây trái vươn mình phủ xanh những triền đồi..., là kết quả tích cực từ việc triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Mộc Châu, để đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng có cuộc sống ấm no hơn.Mô hình phát triển sản xuất của anh Mùi Văn Huy, bản Tầm Phế, xã Tân Hợp (Mộc Châu).


Huyện Mộc Châu có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, có trên 61% là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Thái, Mông, Mường, Dao, Sinh Mun, Khơ Mú, La Ha, Tày... Ông Hà Văn Cường, Trưởng Phòng Dân tộc huyện, cho biết: Phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các chính sách dân tộc một cách đồng bộ, nhất là với các xã, bản vùng đặc biệt khó khăn. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn các xã có bản đặc biệt khó khăn đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền để nhân dân nắm được các chế độ chính sách, quyền lợi và trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách tại vùng dân tộc thiểu số. Tổ chức triển khai các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp, thiết thực, góp phần giải quyết những khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội, giúp bà con từng bước nâng cao đời sống, nhất là với hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Chỉ tính riêng trong năm 2020, huyện Mộc Châu được giao 9,74 tỷ đồng từ Chương trình 135, hỗ trợ đầu tư xây dựng 13 công trình giao thông, giáo dục, nhà văn hóa, nước sinh hoạt. Đối với công tác duy tu bảo dưỡng, với số vốn 611 triệu đồng, huyện đã hỗ trợ sửa chữa 11 công trình giao thông dài 24,2 km tới khu sản xuất cho các bản đặc biệt khó khăn của xã Lóng Sập, Chiềng Khừa. Huyện Mộc Châu cũng đã phân bổ 2,334 tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ 150 con gia súc, 20.517 cây xoài, 13.274 cây bơ, 6.500 cây nhãn, 2.135 kg thức ăn chăn nuôi, trên 51.000 kg phân bón... cho 273 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các xã vùng 3, xã biên giới, xã vùng 2 có bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã triển khai hỗ trợ 800 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa bản Nậm Khao, xã Tân Lập; hỗ trợ tập huấn, học tập kinh nghiệm, phục dựng lễ hội truyền thống, học tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc La Ha tại bản Nậm Khao, xã Tân Lập; hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho 226 hộ dân tộc thiểu số nghèo tại các xã Lóng Sập, Chiềng Khừa, Tà Lại, Quy Hướng, Tân Hợp, với tổng kinh phí 339 triệu đồng.


Gia đình anh Mùi Văn Huy, bản Tầm Phế, xã Tân Hợp thuộc diện hộ nghèo, năm 2017, được hỗ trợ 50 cây xoài, cùng phân bón, được tham gia tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc... Anh Mùi Văn Huy, chia sẻ: Sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp gia đình tôi có thêm động lực để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập. Với 5.000 m² đất đồi, gia đình đã trồng 80 gốc xoài, 35 gốc nhãn, 20 gốc bưởi, chăn nuôi 6 con trâu, bò, đem lại nguồn thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm, gia đình tôi đã thoát nghèo.


Việc thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách dân tộc đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Mộc Châu. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giảm xuống còn dưới 4%, hộ cận nghèo còn dưới 4,4%, thu nhập bình quân hộ nghèo dân tộc thiểu số đạt 36 triệu đồng/người/năm. Ý nghĩa hơn cả là củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, đoàn kết cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Tìm kiếm theo ngày