Điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Những năm gần đây, xã Mường É là một trong những địa phương luôn đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Thuận Châu. Để có được kết quả đó, Hội Khuyến học xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện địa phương.Một giờ học của thầy và trò Trường Tiểu học Mường É (Thuận Châu).


Với phương châm mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, bản là một chi hội khuyến học, Hội Khuyến học xã Mường É tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài; thường xuyên gặp gỡ các hộ gia đình tuyên truyền, vận động không để con em bỏ học giữa chừng; biểu dương, nêu gương những gia đình hiếu học, những tấm gương học tập tốt và thành đạt, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, các cấp Hội không ngừng củng cố, phát triển tổ chức, toàn xã hiện có 35 chi hội khuyến học với tổng số 1.700 hội viên.


Công tác xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, đơn vị, khu dân cư hiếu học được Hội Khuyến học xã quan tâm, phát triển rộng rãi, coi đây là hạt nhân để tạo nên xã hội học tập, động viên các gia đình, dòng họ chăm lo việc học tập của con em, tạo thành phong trào thi đua học tập trong cộng đồng. Trong năm 2018, Mường É có trên 600 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, tỷ lệ huy động trẻ đến trường theo độ tuổi quy định đạt 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt 100%. Năm học 2018-2019, Mường É có 30 em sinh viên đang theo học các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh, đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều em học sinh tốt nghiệp ra trường đã trở về quê hương, ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, như trồng chanh leo, bơ, xoài... mang lại thu nhập cao.


Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Văn Đoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường É, nói: Những năm qua, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Khuyến học xã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp, ủng hộ công tác khuyến học của nhà trường. Để động viên các em học sinh có thành tích cao trong học tập, hằng năm, từ nhiều nguồn vận động, nhất là sự đóng góp của phụ huynh các em học sinh, nhà trường dùng để khen thưởng kịp thời những em học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt trong năm học.


Còn ông Quàng Văn Duy, Trưởng bản Co Cại, cho biết: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, trong các buổi họp, Ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình động viên con em đi học đầy đủ, không bỏ học. Hằng năm, chúng tôi trích 50% quỹ chi hội khuyến học của bản để khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập; số tiền không nhiều nhưng là nguồn động viên để các cháu tiếp tục cố gắng, phấn đấu học tập, rèn luyện.


Một điều hay ở Mường É là việc xây dựng quỹ khuyến học cũng được các cấp hội quan tâm triển khai, được người dân tích cực hưởng ứng. Trong năm 2018, Hội Khuyến học xã đã vận động và thu được trên 6 triệu đồng, từ nguồn quỹ này, Hội dùng khen thưởng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập, hỗ trợ những học sinh hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên và phát huy tinh thần hiếu học của học sinh, nâng cao trình độ giảng dạy của giáo viên.


Ông Quàng Văn Y, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học xã khẳng định, sẽ tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức đầy đủ của người dân về công tác khuyến học, khuyến tài; đa dạng hóa các nguồn quỹ; phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của xã vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách về công tác khuyến học, khuyến tài thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển rộng khắp phong trào “Xây dựng gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” ở từng bản, trường học, dòng họ, cộng đồng.


Với những kết quả đạt được, xã Mường É 3 năm liền giữ vững danh hiệu “Xã học tập”, góp phần duy trì phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.


Tìm kiếm theo ngày