Điểm sáng trong học và làm theo Bác

Là một trong những chi bộ tiêu biểu của huyện Thuận Châu về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, việc học và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Huông, xã Chiềng Ly, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

                                       


Người dân bản Huông phát triển trồng rau màu.

             

Con đường dẫn vào bản Huông đã được đổ bê tông sạch đẹp, hiện cả bản có 115 hộ và trên 530 nhân khẩu. Trước đây, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn vì phương thức canh tác lạc hậu, nhận thức hạn chế, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân trong bản. Những năm trở lại đây, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, Chi bộ, Ban quản lý bản đã lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh trồng rừng, trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện đời sống, làm thay đổi diện mạo bản làng.

             

Đồng chí Lò Văn Sáng, Bí thư chi bộ bản Huông, thông tin: Chi bộ bản có 16 đảng viên. Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài, trong buổi sinh hoạt hàng tháng, ngoài các nội dung theo quy định, Chi bộ dành thời gian đầu giờ triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, các đảng viên được tiếp thu những câu chuyện, đức tính tốt đẹp của Bác, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội.

             

Đối với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ nghị quyết của Đảng ủy xã, các quyết định của UBND xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển KT - XH, Chi bộ đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết cụ thể để tổ chức thực hiện; chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Toàn bản hiện có 4 ha trồng rau màu, 10 ha lúa, 20 ha rừng trồng, 113 ha rừng tự nhiên; nuôi trên 100 con bò... Đặc biệt, Chi bộ chỉ đạo Ban Quản lý bản, các hội, đoàn thể trong bản đăng ký xây dựng các mô hình tiên tiến, như: Mô hình gia đình hạnh phúc do Chi hội Phụ nữ phát động; mô hình trồng rau sạch do Chi hội Nông dân phát động. Kết quả, hiện các mô hình phát triển tốt, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân trong bản, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 7,8%; bản có 90 hộ đạt gia đình văn hóa, 85 hộ đạt thu nhập khá.

             

Phát huy vai trò “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các đảng viên trong Chi bộ luôn sâu sát, gần gũi nhân dân, tuyên truyền, vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp tu sửa nhà văn hóa, làm đường trục chính đến bản, đường nội bản, ngõ xóm với tổng chiều dài trên 2,1 km với vốn đầu tư trên 1,63 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 550 triệu đồng, còn lại là của nhân dân đóng góp; đã có 15 hộ tự nguyện hiến 300 m² đất làm đường, góp phần làm cho cảnh quan đường làng, ngõ xóm trong bản ngày càng xanh, sạch, đẹp.

             

Bằng những việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống hằng ngày, bản Huông được Tỉnh ủy tuyên dương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tìm kiếm theo ngày