Dịch vụ môi trường rừng góp phần xã hội hóa nghề rừng

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

Huyện Sốp Cộp có 147.342 ha đất tự nhiên, trong đó đất quy hoạch cho lâm nghiệp 128.473 ha. Theo kết quả cập nhật diễn biến về rừng, toàn huyện hiện có 64.047 ha rừng tự nhiên và trên 900 ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng trên 47%. Ngoài triển khai thực hiện tốt các dự án phát triển lâm nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã phối hợp với Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần tạo thêm việc làm, tác động tích cực đến tập quán canh tác của người dân.

 

 

 

Nhân dân xã Nậm Lạnh (Sốp Cộp) chăm sóc vườn ươm cây giống trồng rừng.

                 

Thực tế, diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện được giao cho 4 loại chủ rừng, gồm: Ban quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ 7.441 ha, doanh nghiệp Nhà nước 5.839 ha, hộ gia đình và cá nhân 22.225 ha, cộng đồng dân cư 62.363 ha. Ngoài ra, các đơn vị LLVT đang quản lý 18.188 ha và diện tích chưa giao 12.417 ha. Để bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, Sốp Cộp chỉ đạo các cơ quan chức năng, Hạt Kiểm lâm và chính quyền các xã phối hợp với Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sông Mã - Sốp Cộp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân; giai đoạn 2014-2019, đã tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền cấp xã, với sự tham gia của 1.375 lượt người thuộc các tổ, đội bảo vệ rừng và các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 1.375 cuốn tài liệu tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nguyên tắc, hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đối tượng và các loại dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng; đối tượng được chi trả, trách nhiệm của các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và tuyên truyền cho nhân dân hiểu về diện tích rừng của từng bản, nhóm hộ được chi trả dịch vụ môi trường rừng, đơn giá chi trả của 1 ha rừng.

                 

Trên cơ sơ diện tích lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng được UBND tỉnh phê duyệt, Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sông Mã - Sốp Cộp phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, xã và các chủ rừng rà soát, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng và phân loại các chủ rừng có tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Xây dựng bản đồ quản lý lưu vực đối với diện tích rừng do UBND huyện đang giao khoán, bảo đảm người dân và các chủ rừng nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Hằng năm, các xã tổ chức hội nghị công bố kết quả rà soát diện tích đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; tổ chức giám sát công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý, hướng dẫn sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; phối hợp với Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh kiểm tra hồ sơ chi trả và giải đáp những vướng mắc liên quan đến rừng, diện tích rừng của chủ rừng đủ điều kiện được chi trả. Theo ông Cà Văn Piệng, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh, địa phương có trên 9.000 ha rừng, những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng; thêm nữa, nguồn kinh phí từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và người dân... Vì vậy, nhiều năm nay, Nậm Lạnh không để xảy ra cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép, hay phá rừng làm nương.

                 

Trao đổi với ông Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm được biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai chi trả công khai, kịp thời, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Từ năm 2013 đến 2018, huyện Sốp Cộp được chi trả gần 91,7 tỷ đồng, nguồn kinh đã được các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng bản sử dụng hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, xây dựng các công trình lâm sinh, vườn ươm cây giống, làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà lớp học, nhà văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác. Đặc biệt, tiền dịch vụ môi trường rừng đã góp phần cải thiện điều kiện sống, giải quyết việc làm ổn định hơn 3.000 hộ gia đình là chủ rừng, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

                 

Theo thông tin từ lãnh đạo Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Sông Mã - Sốp Cộp, hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thực hiện chi trả kinh phí của năm 2019 cho các chủ rừng. Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã huy động, bổ sung nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, từng bước tăng độ che phủ và tính đa dạng sinh học, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày