Để công tác khuyến học lan tỏa rộng khắp

Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh ta không ngừng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, hoạt động nền nếp, hiệu quả và được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về công tác này.


 

Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

trong công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Thủy Ngân

 

Có được thành công đó, bắt nguồn từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.


Ý thức rõ trách nhiệm, ngoài thực hiện nghiêm túc các hoạt động nghiệp vụ, Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố thống nhất nội dung tuyên truyền, đăng tải định kỳ chuyên mục khuyến học, khuyến tài trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu, cung cấp tư liệu, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí tiếp cận cơ sở, tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để sáng tạo các tác phẩm báo chí. Trong 3 năm (2015-2018), các cơ quan báo chí đã đăng tải, phát sóng trên 1.200 lượt phóng sự, bài phản ánh cùng các thể loại báo chí khác, bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, nêu bật những tấm gương, điển hình tiêu biểu tập thể, đơn vị, dòng họ, gia đình, cá nhân cũng như các hoạt động về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhiều tác phẩm chất lượng, tác dụng tốt, được dư luận đánh giá cao, như: Hội Khuyến học Mộc Châu chăm lo cho hội viên nghèo, Phù Yên nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài; Xã Nặm Păm (Mường La) khắc phục lũ lụt đẩy mạnh công tác khuyến học; Trường THPT Quỳnh Nhai giữ vững danh hiệu “Đơn vị học tập”; Dòng họ Hoàng hiếu học ở Sặp Vạt (Yên Châu); Gia đình hiếu học tiêu biểu ở vùng biên, Tận tâm vì sự nghiệp giáo dục...


Thông qua các tác phẩm báo chí được đăng tải kịp thời, chính xác, có tác dụng tuyên truyền, cổ vũ rộng rãi, dễ học và dễ làm theo, nâng cao nhận thức, ý thức của mọi tầng lớp trong xã hội, hiểu sâu sắc thêm về truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc; đạo đức, nghĩa tình, nhiệt huyết của người làm công tác khuyến học; ý nghĩa và tác dụng to lớn của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; vận động, tuyên truyền, khuyến khích mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi cấp cùng thi đua học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học mọi lúc, mọi nơi, cần gì học nấy, tự học, tự rèn luyện, năng động sáng tạo học bằng nhiều cách thức phù hợp, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu cho bản thân, gia đình, bản làng...


Trong công tác phối hợp tuyên truyền, Hội Khuyến học, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp tuyên truyền phù hợp, sát thực tiễn; Hội khuyến học, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp vận động, tuyên truyền, phổ biến về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách gần gũi, phù hợp phong tục tập quán đồng bào các dân tộc, khuyến khích mọi cấp, mọi ngành, mọi người cùng thi đua, chung tay chăm lo, đẩy mạnh công tác này bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, dễ thực hiện và làm theo, tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc, rộng rãi.


Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, công tác tuyên truyền, phản ánh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vẫn chưa thật sự đa dạng, chất lượng một số bài viết, âm thanh, hình ảnh, video clip... còn đơn điệu, một chiều và mới tập trung ở thành phố, thị trấn, nơi đông dân cư; nhiều cá nhân, nhà hảo tâm, tập thể, gia đình hết lòng vì sự nghiệp trồng người, phong trào khuyến học, khuyến tài chưa được giới thiệu, biểu dương, cổ vũ.


Nhằm thực hiện thắng lợi Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học các cấp cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, định hướng sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, các nhà hảo tâm toàn tâm, toàn ý vì phong trào khuyến học; nêu kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của cơ sở; đánh giá đúng những gia đình, dòng họ, cộng đồng đảm bảo các tiêu chí học tập; gắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh, giàu đẹp, xóa đói giảm nghèo hiệu quả, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày