Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp điện nông thôn

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Ngày 4/8, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp điện nông thôn tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình triển khai chương trình cấp điện nông thôn 7 tháng năm 2020, triển khai kế hoạch những tháng cuối năm.

 

 

Hội nghị Ban Chỉ đạo cấp điện nông thôn tỉnh.

 

7 tháng qua, Ban Chỉ đạo cấp điện nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện nông thôn. Trong đó, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia đã thực hiện các gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị, với tổng giá trị hơn 105 tỷ đồng, gồm: Thi công 2 gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị bằng nguồn vốn EU để cung cấp điện cho 1.752 hộ tại huyện Thuận Châu, Mai Sơn, đến nay, đã hoàn thành đóng điện cho 886 hộ, còn 866 hộ dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2020; triển khai các gói thầu từ nguồn vốn Trung ương và địa phương cấp điện cho 2.472 hộ tại huyện Mai Sơn, Phù Yên, dự kiến hoàn thành tháng 12/2020; hoàn thành lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư các hạng mục bổ sung dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 để cấp điện thêm cho 5.074 hộ…

 

Thực hiện dự án ngân sách lồng ghép các huyện, đã triển khai hoàn thành 1 công trình cấp điện cho 25 hộ; đang triển khai 2 dự án cấp điện cho 258 hộ. Đối với Dự án cấp điện cho các hộ thuộc 3 huyện lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, hiện nay, Công ty Điện lực Sơn La đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến tháng 10/2020 sẽ triển khai đầu tư cấp điện cho 589 hộ, với kinh phí hơn 35 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020; ngành điện đã phát triển công tơ mới cho 1.500 hộ, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,7%.

 

Để bảo đảm tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 97,5% số hộ, 100% bản được sử dụng điện lưới quốc gia, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ hạng mục các dự án.

Tìm kiếm theo ngày