Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hồ thủy lợi bản Mòng và Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản

Ngày 28 tháng 07 năm 2020

Ngày 28/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng các điểm tái định cư, giải ngân vốn Dự án hồ chứa nước bản Mòng, xã Hua La, Thành phố và Dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản huyện Mai Sơn.Họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng các điểm tái định cư,

giải ngân vốn dự án Hồ chứa nước bản Mòng và Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản.


Đến nay, Dự án hồ chứa nước Bản Mòng, xã Hua La, Thành phố đã thực hiện thu hồi 188,6 ha, đạt 93,1% kế hoạch. Thành phố đã hoàn thành đầu tư xây dựng điểm tái định cư Ten Co Pít, cơ bản hoàn thành điểm tái định cư Ten Đôn (đang hoàn thiện công trình cấp nước). Chủ đầu tư đang thực hiện giải phóng mặt bằng điểm tái định cư Ten Co Cưởm I và điểm tái định cư Ten Co Cưởm II, đạt 85% khối lượng, đã giải ngân thanh toán 122 tỷ đồng, đạt 22% tổng vốn giao.


Đối với Dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản huyện Mai Sơn, tổng diện tích thu hồi dự án trên 68,6 ha với 302 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, huyện Mai Sơn đã thu hồi đất của 243 hộ, bàn giao mặt bằng với diện tích trên 56,8 ha, còn lại 29 hộ chưa bàn giao mặt bằng; hoàn thành di chuyển 51 hộ khu vực lòng hồ về điểm tái định cư; giải ngân thanh toán hơn 19 tỷ đồng, đạt 27,3% so với kế hoạch vốn giao trong năm 2020.


Tại cuộc họp huyện Mai Sơn đề nghị Ban Quản lý xây dựng thủy lợi I đẩy nhanh tiến độ thi công đường tránh ngập từ quốc lộ 4G đến trung tâm xã Chiềng Dong, sớm thi công phần mặt đường; cần có giải pháp khắc phục đối với nguồn nước sinh hoạt của nhân dân bản Mé, bản Mận, xã Chiềng Mai do thi công tuyến kênh, cửa hầm làm ảnh hưởng.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu Thành phố và huyện Mai Sơn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đối với 2 công trình trên, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng các điểm tái định cư đảm bảo tiến độ di chuyển dân. Yêu cầu các bên liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất với tỉnh những khó khăn, vướng mắc để giải quyết, đảm bảo tiến độ triển khai dự án. 

Tìm kiếm theo ngày