Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Ngày 05 tháng 02 năm 2020

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, được tổ chức vào ngày 5/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy.

 

 

Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2019.

 

Năm 2019, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, các ngành tư pháp, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh chủ động thực hiện tốt việc phối hợp trong giải quyết các vụ án, phối hợp xây dựng phương án bảo vệ các phiên tòa xét xử đảm bảo an toàn. Công tác tiếp nhận, quản lý, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm được tăng cường, giải quyết kịp thời, đúng quy định; tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án ma túy, tham nhũng, các vụ trọng án được đẩy nhanh. Trong năm, cơ quan công an thụ lý điều tra 1.159 vụ/2.113 bị can; Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 1.377 vụ/1.955 bị can, ra quyết định truy tố 1.376 vụ/1.954 bị can. Các cơ quan chức năng đã tổ chức trên 10.440 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 810.730 lượt người nghe. Công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nề nếp, chất lượng.


 

Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị trong năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc giải quyết nhiệm vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết…

Tìm kiếm theo ngày