Đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL cho hội viên, nông dân

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Hội Nông dân huyện Vân Hồ hiện có 10.222 hội viên, sinh hoạt tại 14 cơ sở hội. Với đặc thù là huyện cửa ngõ của tỉnh, mới thành lập năm 2013, điều kiện cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết, nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế; sản xuất chủ yếu vẫn theo tập quán tự cung tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.


 

Mô hình trồng hoa lan thương phẩm

cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của nông dân xã Vân Hồ (Vân Hồ).

 

Trước tình hình đó, Hội Nông dân huyện Vân Hồ xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước cho hội viên và nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Hằng năm, cùng với việc củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, Hội Nông dân huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng các văn bản luật mới, các chủ trương, chính sách, mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều đợt triển khai các văn bản luật mới tới cán bộ hội viên như: Luật Đất đai, Bộ Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bảo hiểm, Luật Y tế… Không chỉ dừng ở việc tổ chức các hội nghị tập trung ở cấp xã, Hội Nông dân đã cử cán bộ phối hợp với Hội Phụ nữ các xã xuống cơ sở tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền đến hội viên và nhân dân các chính sách của Nhà nước và của tỉnh về: Xây dựng nông thôn mới; công tác bảo vệ môi trường nông thôn, thu gom, xử lý rác thải; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc theo hướng giảm dần cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả... Từ đó, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, định hướng của thị trường. Hiện nay, toàn huyện phát triển được trên 1.890 ha cây ăn quả, tăng 47,9% so với năm 2015. Nhiều mô hình cây ăn quả cho năng suất, giá trị kinh tế cao đã và đang tiếp tục được nhân rộng như: mô hình trồng nhãn tại xã Chiềng Khoa, Chiềng Xuân; mô hình trồng quýt ở xã Chiềng Yên, mô hình trồng chanh leo ở xã Lóng Luông...


Bà Hà Thị Thân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vân Hồ, cho biết: Để công tác tuyên truyền PBGDPL đạt hiệu quả, các cấp hội đã đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền bằng các hình thức như: In tờ gấp, đề cương tuyên truyền, trang bị sách pháp luật, trên hệ thống loa phát thanh của xã, bản, tổ chức các cuộc thi, hội thi gắn với các buổi sinh hoạt và cuộc họp của các cấp hội. Nổi bật nhất là các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào; xây dựng nông thôn mới; hòa giải viên; gương người tốt, việc tốt... thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội phát triển sâu rộng, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc phối hợp trợ giúp pháp lý, đối thoại chính sách pháp luật cũng được quan tâm thực hiện, cán bộ, hội viên và người dân có vướng mắc đã được tư vấn, hỗ trợ. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.


Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Vân Hồ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, chú trọng tuyên truyền kế hoạch Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xây dựng đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, khả năng tuyên truyền, giáo dục hoặc hòa giải tốt, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc giáo dục pháp luật. Đối với hình thức giáo dục pháp luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật sẽ mở rộng hình thức đối thoại chính sách pháp luật với nhân dân, giúp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày