Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Ban Thư ký APEC

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Ban Thư ký APEC trong triển khai các dự án phù hợp, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ đối ngoại đa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng Tầm nhìn APEC.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp
Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC.

Ngày 18/7/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Rebecca Sta Maria, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC. Bà Rebecca Sta Maria từng là Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương Malaysia và đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC từ tháng 01/2019.

Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC chúc mừng Việt Nam đã đạt nhiều thành công trong triển khai đối ngoại đa phương và tham gia các liên kết kinh tế quốc tế, đặc biệt là phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Bà Rebecca Sta Maria đánh giá cao các sáng kiến thiết thực của Việt Nam và nhiều thành viên APEC trong 2 năm qua nhằm triển khai các kết quả quan trọng của Năm APEC 2017, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy các nội dung hợp tác quan trọng, nhất là xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, phát triển bền vững và bao trùm.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Ban Thư ký APEC trong triển khai các dự án phù hợp, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ đối ngoại đa phương. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng Tầm nhìn APEC và trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Malaysia là nước chủ nhà APEC, nhằm đóng góp xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, sáng tạo, bao trùm vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp./.

Tìm kiếm theo ngày