Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày 23 tháng 02 năm 2022

Ngày 23/2, đồng chí Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022.Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố năm 2022.


Năm 2021, UBND thành phố đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch cải cách hành chính, trong đó có 7 nhiệm vụ chính, 70 nhiệm vụ cụ thể đảm bảo đầy đủ các lĩnh vực theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tính đến tháng 12/2021, đã hoàn thành 69/70 nhiệm vụ, đạt 98,6%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 99,9% hồ sơ của người dân, không có hồ sơ trễ hẹn; trong năm không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính; 100% hồ sơ thành phố, cấp xã trong danh mục thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại… Chỉ số cải cách hành chính trong năm có bước chuyển biến tích cực, xếp thứ 2 trên 12 huyện, thành phố, tăng 3,04 điểm và tăng 1 bậc so với năm 2020, trong đó, điểm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt 67,45 điểm.


Bên cạnh những kết quả đạt được, việc rà soát, công khai thủ tục hành chính tại một số xã, phường chưa được quan tâm thường xuyên, chưa công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới, chưa niêm yết công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh và Thành phố...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trụ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát Kế hoạch của UBND Thành phố về nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2022. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu cải thiện cả về thứ bậc và điểm số trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị... góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) trên địa bàn Thành phố.

Tìm kiếm theo ngày